Die Weg

'n Perspektief op die lewe

Oplossings vir die kwellings van hierdie wêreld

Die mens van vandag het beslis rede om ongemaklik en selfs vreesbevange te voel. Die wêreld is vasgevang in 'n groeiende maalkolk van morele-, ekonomiese-, geregtelike- en politieke onstabiliteit wat alle dimensies van ons menswees beïnvloed. Daar is diefstal, bedrog, verkragtings, moord, korrupsie in ons onmiddelike omgewing. Op die wêreldskaal is daar oorloë, oorstromings, droogte, hongersnood, en finansiële onbestendigheid wat vir almal lê en loer.

Hoe nader ons beweeg na die einde van die tyd, hoe erger sal dinge word. Maar hoe raak dit ons as gewone mense?

Daar is maar net één Weg deur die lewe. Dit is ook die Weg wat baie van ons se voorouers bewandel het. Langs hierdie Weg vind ons ook die oplossings vir ons eie probleme en dié van 'n verlore gaande wêreld.Hierdie webwerf poog om vir elke persoon nuwe hoop vir die toekoms te bring. ‘n Groter hoop as wat die wêreld ooit kan verskaf. Ons vertrou dat die inligting wat hier geplaas is en nog geplaas sal word vir jou ‘n beter perspektief op die lewe sal bied en vir jou ook persoonlike vreugde en innerlike vrede sal verskaf.

Blaai gerus deur ons bladsye en kyk wat daar vir jou aangebied word. Lekker lees!

Plaas asb jou naam op ons verspreidingslys indien jy op 'n gereelde basis
 Gedagte vir die dag en Boodskap vir die dag per epos wil ontvang -
(Maandae, Woensdae en Vrydae)
Dit is gratis

strepie

5 Mei 2021
Gedagte vir die dag

Wat sal die mens anders wees
as dat hy homself sal oopstel
sodat hy deur die
krag van Jesus Christus gevul
en daardeur in beslag geneem kan word?
- Johann Albrecht Bengel (1687 – 1752) -
 

strepie

Boodskap vir die dag

In Christus se Naam

“En ons weet dat die Seun van God gekom het en ons verstand gegee het om die ware God te ken; en ons is in die ware God, in sy Seun, Jesus Christus.” - 1 Johannes 5:20.

'“Ek bid egter nie net vir hulle nie, maar ook vir dié wat deur hulle woorde tot geloof in My sal kom. Ek bid dat hulle almal een mag wees, net soos U, Vader, in My is en Ek in U, dat hulle ook in Ons mag wees, sodat die wêreld kan glo dat U My gestuur het. Die heerlikheid wat U My gegee het, het Ek ook aan hulle gegee, sodat hulle een kan wees net soos Ons een is: Ek in hulle en U in My, sodat hulle volkome een kan wees, sodat die wêreld kan weet dat U My gestuur het en hulle liefhet net soos U My liefhet. Vader, Ek wil graag hê dat waar Ek is, hulle wat U My gegee het, ook by My moet wees, sodat hulle my heerlikheid kan sien, die heerlikheid wat U My gegee het omdat U My al voor die skepping van die wêreld liefgehad het. Regverdige Vader, die wêreld ken U nie, maar Ek ken U, en hulle hier weet dat U My gestuur het. Ek het u Naam aan hulle bekend gemaak, en Ek sal dit verder bekend maak, sodat die liefde wat U aan My bewys het, in hulle kan wees en Ek ook in hulle.”' - Johannes 17:20-26.

Ons lees ook in ander dele van die Bybel hierdie twee dinge: dat ons in Christus is ( vgl 1 Kor 1:30) en dat Christus in ons is (vgl 2 Kor 13:5).

Ons is “in Christus” deur die geloof en die doop. Christus is as't ware die beskermde ruimte waarbinne ons lewe. Maar Christus is ook “in ons” deur die Gees van God. Hy is die skeppende en transformerende krag van God wat in ons werk.

Ons in Christus” en “Christus in ons” wys vir ons hoe nou ons met Christus verbonde is:
> hoe ons deur Hom tot God die Vader kom;
> hoe ons ons op Hom beroep en ons aan Hom toevertrou;
> hoe Hy oor ons is as Here en Leidsman van ons lewens;
> hoe Hy in ons is en ons verander, en laastens,
> hoe Hy vir ons intree.
Paulus som dit op as hy sê: “Ek is met Christus gekruisig, en ék leef nie meer nie, maar Christus leef in my.”(Gal 2:20).

Dit is ook hoe ons dit moet verstaan as ons “in die Naam van die Here Jesus Christus” bid, wanneer ons na God gaan “deur ons Here Jesus Christus”, of ons gebed afsluit met: “om Christus wil.” Ons stel ons as't ware naas Christus en spreek die Vader aan in die “Naam van Christus”. Ons gebruik dieselfde woorde wat ons by Hom geleer het: “ons Vader in die hemel”, “laat nie my wil nie, maar ú wil geskied” en “Vader vergeef hulle”. Dan spreek ons deur sy Woord as ons tot God bid. Ons sê Christus se woorde na asof dit ons eie is wanneer ons bid. 

Dietrich Bonhoeffer het gesê: “Wie hom geheel en al aan Christus oorgee, dié sal en moet sy beeld dra. So 'n persoon word 'n kind van God en staan langs Christus as die onsigbare Broer en word ook beelddraer van God.

Vader in die hemel
ons roep U aan in die gebed
deur ons Here Jesus Christus.
Deur Hom ken ons U.
Hy het ons geleer hoe ons tot U moet bid.
Deur Hom kom ons tot U en vertrou op die geheimenis
dat Hy vir ons intree.
Hy spreek U aan as “Vader!”,
en ons mag dit nasê
en glo dat U ons aanhoor
Vader in die hemel.

Ons hou goeie moed omdat Hy langs ons is.
Ons tree aan voor U
omdat Hy Homself voor ons gestel het.
Ons het die vrymoedigheid om te vra,
omdat Hy vir ons intree.

In die Naam van ons Here Jesus Christus
praat ons met U en loof ons U.
Ons dra sy Naam.
Ons praat met U in sy woorde.
Wat ons bid, is na sy wil.
So verlaat ons ons op U met sy vertroue
en spreek ons in sy Naam:
In u hande gee ons ons gees oor
Vader in die hemel.
Amen.

Uit: Wie wir beten Können, deur Jörg Zink

(LW! Boodskappe sal in die toekoms waar moontlik op Maandae, Woensdae en Vrydae gepubliseer en uitgestuur word)
 

Boodskap argief


----------------------------------------------------------------------------------

Kopiereg©

Materiaal op hierdie webwerf mag gebruik word op voorwaarde dat daar 'n duidelike verwysing na die outeur sowel as die webwerf www.dieweg.co.za by sodanige materiaal geplaas word.

Geen materiaal op hierdie webwerf mag direk of indirek vir kommersiële doeleindes gebruik word nie.

 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css