________

Nuttige skakels

 

 

 
 
     
 

Plaas asb jou naam op ons verspreidingslys indien jy elke weeksdag
Gedagte vir die dag en Boodskap vir die dag per epos wil ontvang.
Dit is gratis

Die w_____________________________________________________________

 

28 September 2016
Gedagte vir die dag

U het my die eerste lewenslig laat sien,
my veilig laat rus aan die bors van my moeder.
Van my geboorte af is ek onder u sorg,
van die begin van my lewe af is U my God.
- Psalm 22:10-11 -
 

_____________________________________________________________

Boodskap vir die dag

Ons hemelse Vader – soos 'n moeder vir my!

Soos ’n kindjie wat by sy moeder tevredenheid gevind het, so het ek tevredenheid gevind.”  - Psalm 131:2.

Ons noem God ons Vader. Heeltemal reg ook, want so maak Hy Homself aan ons bekend. Maar daar is party eienskappe van God, wat beter met 'n moeder se sagtheid en liefde vergelyk kan word. Psalm 131:2 tref my telkens: “Soos ’n kindjie wat by sy moeder tevredenheid gevind het, so het ek tevredenheid gevind.Tevredenheid staan in die psalm teenoor drie onvanpaste gesindhede wat by ons mense kan voorkom: selfverheffing, hoogmoed of besorgdheid.

Selfverheffing word verplaas deur tevredenheid

Wie hulleself verhef, leef altyd in die spanning van kompetisie met ander. Jy vergelyk jouself met ander en sien neer op hulle. Of jy stel jou op 'n trappie hoër as ander en wil die mag in eie hande neem. Meestal is jy nie in staat om dit te kan hanteer nie. Daarom bring selfverheffing onsekerheid en baie kere ook 'n vernederende val.

Daarteenoor bely die psalmdigter: Ek verhef my nie self nie, nee ek is tevrede. Ek berus by God en sy gawes en verantwoordelikhede waartoe ek geroep is. Ek ontspan in sy teenwoordigheid. Ek vertrou Hom met my hele wese. Ek gee my oor in sy hande. En wat kan dit beter beskryf as die prentjie van 'n kind in sy moeder se koesterende arms?

Hoogmoed gekruisig ter wille van tevredenheid

Hoogmoed is die boetie van selfverheffing. Die hoogmoediges kyk met liefdeloosheid na die mense om hulle. Hulle trek hulle neuse op vir armes, vir siekes en bejaardes. Hulle kinders spot met die ou motortjie van die bure, wat nie kers vashou by pa se duur luukse een nie. Maar hoogmoedigheid gaan gepaard met ontevredenheid, want jy soek altyd na maniere waarop jy jouself kan bewys deur dinge wat jy sê, besit of doen.

Hierteenoor roep die Here ons tot nederigheid, wat gepaard gaan met tevredenheid. Ek hoef nie te kompeteer nie, hoef nie sleg te praat van ander, hoef nie met besittings my beter-wees-as-ander te bewys nie. Nee, ek is soos 'n kindjie tevrede, omdat God my alles is. Wie ek in sy oë is, is meer as wat ek besit.

Nie besorgd nie, maar tevrede

Kom ons wees eerlik: Daar is dinge wat te groot is vir my! Moeilike vrae oor gebrek, oor beproewing en lyding, oor staatkundige onsekerheid, oor die pad van eensaamheid na 'n geliefde heengegaan het na sy hemelse vaderhuis. Ek het egter 'n keuse: Wees besorgd of wees tevrede. Selfs al kan jy niks aan die situasie verander nie. 'n Kindjie wat met moeilike ervarings in sy lewe te doen kry, maak hom nie moeg daaroor nie. Hy aanvaar dat sy moeder dit namens hom kan hanteer.

Net soos 'n kindjie by sy moeder, kan ons tevredenheid by ons hemelse Vader kry. So herinner Jesus dat ons hemelse Vader vir die voëltjies sorg. En Hy vra: Is julle nie baie meer werd as hulle nie? (Mat 6:26).

Dr Callie Opperman (Deo Gloria Kuberbrief)
 

Boodskap argief

'n Perspektief op die Lewe

Oplossings vir die kwellings van hierdie wêreld

Die mens van vandag het beslis rede om ongemaklik en selfs vreesbevange te voel. Die wêreld is vasgevang in 'n groeiende maalkolk van morele-, ekonomiese-, geregtelike- en politieke onstabiliteit wat alle dimensies van ons menswees beïnvloed. Daar is diefstal, bedrog, verkragtings, moord, korrupsie in ons onmiddelike omgewing. Op die wêreldskaal is daar oorloë, oorstomings, droogte, hongersnood, resessie en 'n depressie wat ons voor die deur staan. Daar is mense soos Ahmedinejad (president van Iran) wat glo dat hy die weg moet baan vir die koms van Muhammad al-Madhi as die twaalfde Imam - 'n tipe messias aan die einde van die tyd.

Vanuit sowel die Christelike, Joodse en Moslem beskouings leef ons aan die einde van die tyd. Hoe raak dit ons as gewone mense? Lees elders meer hieroor.

Hierdie webwerf poog om vir elke persoon nuwe hoop vir die toekoms te bring. ‘n Groter hoop as wat die wêreld ooit kan verskaf. Ons vertrou dat die inligting wat hier geplaas is en nog geplaas sal word vir jou ‘n beter perspektief op die lewe sal bied en vir jou ook persoonlike vreugde en innerlike vrede sal verskaf.

Blaai gerus deur ons bladsye en kyk wat daar vir jou aangebied word.  Lekker lees!

----------------------------------------------------------------------------------

Kopiereg©

Materiaal op hierdie webwerf mag gebruik word op voorwaarde dat daar 'n duidelike verwysing na die outeur sowel as die webwerf www.dieweg.co.za by sodanige materiaal geplaas word.

Geen materiaal op hierdie webwerf mag direk of indirek vir kommersiële doeleindes gebruik word nie.