________

Nuttige skakels

 

 

 
 
     
 

Plaas asb jou naam op ons verspreidingslys indien jy elke weeksdag
Gedagte vir die dag en Boodskap vir die dag per epos wil ontvang.
Dit is gratis

Die w_____________________________________________________________

 

25 Oktober 2016
Gedagte vir die dag

Ons weet dat God alles ten goede laat meewerk
vir dié wat Hom liefhet,
dié wat volgens sy besluit geroep is.
Dié wat Hy lank tevore verkies het,
het Hy ook bestem om gelykvormig te wees
aan die beeld van sy Seun.
- Romeine 8:28-29 -

 

_____________________________________________________________

Boodskap vir die dag

Geloof, 'n gawe van God

Want uit genade is julle gered, deur geloof, en dit kom nie uit julle self nie; dit is 'n gawe van God." - Efesiërs 2:8 (direkte vertaling).

Mense sê dikwels: “glo net, en jy sal gered word”. As daarmee bedoel word dat jou redding van jouself afhang, dan begaan jy 'n ernstige fout. Ja, die mens moet glo om gered te word, maar uit homself kan hy nie glo nie.

Die saligmakende geloof groei wel in die mens se hart, maar die saadjie van geloof word deur God daar geplant. Geloof is 'n geskenk, 'n gawe van God aan die verlore sondaar, wat deur Hom geroep is tot die ewige lig (vgl Rom 8:28; 1 Kor 1:9; 1 Kor 1:24; Mar 13:20; 1 Pet 2:9). In sy brief aan die Filippense skryf die apostel Paulus: “omdat dit aan julle ter wille van Christus genadiglik gegee is om nie alleen in Hom te glo nie, maar ook vir Hom te ly” (Fil 1:29; 53-vertaling).  As jy in die Here Jesus glo, het jy daardie geloof ontvang; dit is aan jou gegee.

Die Kerk van Christus (d.i. die gemeenskap van alle gelowiges) moet altyd onthou dat sy die lewe ontvang het, nie deur 'n daad van geloof nie, maar deur die gawe van geloof. Ja, omdat dit God is wat in sy groot barmhartigheid, genade en liefde vir ons die redding bewerkstellig het, is daar dus geen sweem van verdienste of enige lewewekkende bydrae van ons kant af nie! Wie waarlik lewe, het deur die geloof in Jesus Christus die lewe ontvang, nie as beloning vir sy geloof nie, maar as gawe van God.

Julle, daarenteen, is 'n uitverkore volk, 'n koninklike priesterdom, 'n nasie wat vir God afgesonder is, die eiendomsvolk van God, die volk wat die verlossingsdade moet verkondig van Hom wat julle uit die duisternis geroep het na sy wonderbare lig.” (1 Pet 2:9).

(Word vervolg)

Verwerk uit: Lig en Lewe 1973.
 

Boodskap argief

'n Perspektief op die Lewe

Oplossings vir die kwellings van hierdie wêreld

Die mens van vandag het beslis rede om ongemaklik en selfs vreesbevange te voel. Die wêreld is vasgevang in 'n groeiende maalkolk van morele-, ekonomiese-, geregtelike- en politieke onstabiliteit wat alle dimensies van ons menswees beïnvloed. Daar is diefstal, bedrog, verkragtings, moord, korrupsie in ons onmiddelike omgewing. Op die wêreldskaal is daar oorloë, oorstomings, droogte, hongersnood, resessie en 'n depressie wat ons voor die deur staan. Daar is mense soos Ahmedinejad (president van Iran) wat glo dat hy die weg moet baan vir die koms van Muhammad al-Madhi as die twaalfde Imam - 'n tipe messias aan die einde van die tyd.

Vanuit sowel die Christelike, Joodse en Moslem beskouings leef ons aan die einde van die tyd. Hoe raak dit ons as gewone mense? Lees elders meer hieroor.

Hierdie webwerf poog om vir elke persoon nuwe hoop vir die toekoms te bring. ‘n Groter hoop as wat die wêreld ooit kan verskaf. Ons vertrou dat die inligting wat hier geplaas is en nog geplaas sal word vir jou ‘n beter perspektief op die lewe sal bied en vir jou ook persoonlike vreugde en innerlike vrede sal verskaf.

Blaai gerus deur ons bladsye en kyk wat daar vir jou aangebied word.  Lekker lees!

----------------------------------------------------------------------------------

Kopiereg©

Materiaal op hierdie webwerf mag gebruik word op voorwaarde dat daar 'n duidelike verwysing na die outeur sowel as die webwerf www.dieweg.co.za by sodanige materiaal geplaas word.

Geen materiaal op hierdie webwerf mag direk of indirek vir kommersiële doeleindes gebruik word nie.