Die Weg

'n Perspektief op die lewe

Oplossings vir die kwellings van hierdie wêreld

Die mens van vandag het beslis rede om ongemaklik en selfs vreesbevange te voel. Die wêreld is vasgevang in 'n groeiende maalkolk van morele-, ekonomiese-, geregtelike- en politieke onstabiliteit wat alle dimensies van ons menswees beïnvloed. Daar is diefstal, bedrog, verkragtings, moord, korrupsie in ons onmiddelike omgewing. Op die wêreldskaal is daar oorloë, oorstromings, droogte, hongersnood, en finansiële onbestendigheid wat vir almal lê en loer.

Hoe nader ons beweeg na die einde van die tyd, hoe erger sal dinge word. Maar hoe raak dit ons as gewone mense?

Daar is maar net één Weg deur die lewe. Dit is ook die Weg wat baie van ons se voorouers bewandel het. Langs hierdie Weg vind ons ook die oplossings vir ons eie probleme en dié van 'n verlore gaande wêreld.

Hierdie webwerf poog om vir elke persoon nuwe hoop vir die toekoms te bring. ‘n Groter hoop as wat die wêreld ooit kan verskaf. Ons vertrou dat die inligting wat hier geplaas is en nog geplaas sal word vir jou ‘n beter perspektief op die lewe sal bied en vir jou ook persoonlike vreugde en innerlike vrede sal verskaf.

Blaai gerus deur ons bladsye en kyk wat daar vir jou aangebied word. Lekker lees!

Plaas asb jou naam op ons verspreidingslys indien jy elke weeksdag
Gedagte vir die dag en Boodskap vir die dag per epos wil ontvang.
Dit is gratis

strepie

22 September 2017
Gedagte vir die dag

Dien jy met jou besittings,
of dien jy jou besittings?
- Manfred Hinrich (1926 – 2015) -
 

strepie

Boodskap vir die dag

Besigheid is besigheid!

En nou, Israel, wat eis die HERE jou God van jou as net om die HERE jou God te vrees, in al sy weë te wandel en Hom lief te hê en die HERE jou God te dien met jou hele hart en met jou hele siel, om te hou die gebooie van die HERE en sy insettinge wat ek jou vandag beveel, dat dit met jou goed kan gaan? Kyk, aan die HERE jou God behoort die hemel, ook die hoogste hemel, die aarde en alles wat daarin is – Deuteronomium 12-14.

Mens, die HERE het jou bekend gemaak wat goed is: Hy vra van jou dat jy reg sal laat geskied, dat jy liefde en trou sal bewys, dat jy bedagsaam sal lewe voor jou God. Om die HERE te dien, dit is wysheid. Die HERE roep die stad; luister, leier en julle almal wat aanhou roof: Goddelose plek, moet Ek die verkeerde maatlyn bly verdra, of die vals inhoudsmaat wat Ek so haat? Moet Ek die eienaar van 'n onbetroubare weegskaal vryspreek, een met 'n sak vol vals gewigte? - Miga 6:8-11 (83-vertaling).

Hy antwoord: “Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag en met jou hele verstand, en jou naaste soos jouself.” - Lukas 10:27.

Dit is hoe ons “besigheid” doen: in plaas van dat ons luister as U sê “jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie” sê ons “die doel heilig die middele”. Ons het ons sake weggeneem uit U hande, U aan wie alles in die hemel en op die aarde behoort, en wat ons vir 'n kort tyd as rentmeesters oor U besittings aangestel het. Ons het dit as ons eiendom beskou, afgode daarvan gemaak en dit met hart en siel en met al ons kragte begin dien. Die eer wat U toekom het ons vir onsself geneem en die liefde vir die naaste opsy geskuif. Ons het ons sake bó U gestel, bó ons naaste, bó ons huwelike, bó ons kinders en bó ons sieleheil. Ons het U, die gewer van alles en die werklike Eienaar, by die deur uitgewerk. Daardeur het ons sake hard en saaklik geword. Suiwer om eie gewin. “Besigheid” het net “besigheid” geword.

Daarmee het alles in ons lewe ten gronde gegaan. Ons het gesteel - van U! Daarom loop alles skeef, ons verhouding met U, met ons familie, met ons kinders en met ons naaste. Ons sake groei, maar teen watter prys! Tot die dag dat U sê: “Jou dwaas, in hierdie nag sal hulle jou siel van jou afeis; en wat jy gereedgemaak het, wie s’n sal dit wees?” (Lukas 12:20).

Here, ons dank U dat U in Jesus Christus vir ons die regte weg aanwys om ons “besigheid” weer vry van “besigheid” te maak, deur dit onder die tug en die sorg van U gebod te plaas. Daarom kan ons nou met vrymoedigheid bid om u seën oor ons sake. Amen

Verwerk uit: Gesprekken met God deur ds Gabe van Duinen (Nr 8 van 'n reeks)
 

Boodskap argief


----------------------------------------------------------------------------------

Kopiereg©

Materiaal op hierdie webwerf mag gebruik word op voorwaarde dat daar 'n duidelike verwysing na die outeur sowel as die webwerf www.dieweg.co.za by sodanige materiaal geplaas word.

Geen materiaal op hierdie webwerf mag direk of indirek vir kommersiële doeleindes gebruik word nie.

 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css