Die Weg

 

Om anders te wees as die wêreld

Toe het die Here gevra: "Moet Ek self saamgaan en vir jou vrede gee?" Toe het Moses vir Hom gesê: "As U nie self saamgaan nie, moet U ons nie van hier af laat wegtrek nie. ... Dit is juis deurdat U met ons saamgaan dat ons, ek en u volk, anders is as al die ander volke op die aarde"’ - Eksodus 33:14-16 NAV.

Hierdie teks kom uit ‘n gesprek tussen God en Moses kort na die verskriklike gebeure met die goue kalf. Israel het die HERE hulle God verwerp en hulle eie god van goud gemaak. Maar die HERE bly getrou aan Sy beloftes. Hy het hulle die land Kanaän beloof,  daarom sê Hy aan Moses: “Gaan heen, trek hiervandaan op, jy en die volk wat jy uit Egipteland laat optrek het, na die land wat Ek met ‘n eed aan Abraham, Isak en Jakob beloof het” (Eks 33:1). Maar sonder God self, want Hy sê: “want Ek sal in jou midde nie optrek nie, omdat jy ‘n hardnekkige volk is” (Eks 33:2). Dus: die land is aan hulle belowe, maar God sal nie saamgaan nie.

Dan sien ons hoe Moses vir sy volk intree.  En as die HERE met Moses praat is dit soos met ‘n vriend (Eks 33:11). En die HERE vra vir Moses: “Moet Ek self saamgaan en vir jou vrede gee?” (NAV).   As leier van sy volk was Moses onrustig oor ‘n toekoms sonder God aan hulle sy. “Toe het Moses vir Hom gesê: "As U nie self saamgaan nie, moet U ons nie van hier af laat wegtrek nie. ...  Dit is juis deurdat U met ons saamgaan dat ons, ek en u volk, anders is as al die ander volke op die aarde" (Eks 33: 15:16 NAV). Sonder God sou Moses alleen met sy volk die onsekere toekoms tegemoet moes gaan. 

Hierdie Moses was ‘n man van formaat. Hy was intelligent met baie wysheid en ‘n hoë opvoeding wat hy aan die paleis van die Farao ontvang het. Verder was hy ‘n bekwame leier en organiseerder, ‘n wyse regter en ‘n figuur wat krag en durf uitgestraal het.  Tog het hy besef dat hy sonder God nie sy volk deur die woestyn sal kan lei nie.

Hoe baie keer plaas ons nie ons vertroue buite God nie: in ons eie intelligensie, kennis  en wysheid, of op wêreldse leiers. Wie of wat is ons god wat voor ons moet uittrek: "Kom maak vir ons ‘n god dat hy ons kan lei"? (Eks 32:1 NAV).

Maar God bly steeds by Sy belofte, ook wat ons, die kinders van die nuwe verbond betref. Hy het vir ons die ewige lewe en ‘n nuwe hemelse Vaderland belowe. Daarom het Jesus Christus na ons gekom, om ons verlossing uit hierdie sondige wêreld (Egipte) te bewerk en vir ons by die Vader in te tree (1 Tim 2:5, Heb 8:6, Heb 9:15, Heb 12:24) sodat ons nooit weer alleen sou wees nie. Daarom is ons anders as die wêreld, ons wat ons geloof daadwerklik in Jesus Christus bely. Dit is juis omdat Hy met ons saamgaan dat ons so anders is, dit is ons” en hulle” (sien die vorige boodskap). En omdat Hy met ons is, het ons vrede in ons gemoed.

Wil ons dus slimmer en wyser wees as Moses? Wil ons ons eie woestynreis aandurf sonder God?

- dw-

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css