Die Weg

 

Deur Jesus ken ons die ware God, want Hy is God

“In die verlede het God baiekeer en op baie maniere met ons voorvaders gepraat deur die profete, maar nou, in hierdie laaste dae, het Hy met ons gepraat deur die Seun. God het Hom deur wie Hy die wêreld geskep het, ook erfgenaam van alles gemaak. Uit Hom straal die heerlikheid van God en Hy is die ewebeeld van die wese van God. Hy hou alle dinge deur sy magswoord in stand”.  (Hebreërs 1:1-3)

Ons is  bevoorregte mense. God het aan ons iets beters gegee as aan die mense van die verlede - alles wat Hy aan die mensdom wou bekend maak. Hoe het Hy dit gedoen? Hy het met ons gepraat deur die Seun.

Hy het van lankal af gekommunikeer. Met Adam en Eva is gepraat, met Noag, met Abraham en sy nageslag. Deur talle profete. Maar daardie tyd is vir goed verby. Toe het Hy deur die Seun gepraat. Alles wat ons moet weet, is in Hom aan ons bekend gemaak toe Hy mens geword het. Selfs die Heilige Gees bring geen nuwe openbaring nie. Jesus het aan sy dissipels gesê: Die Heilige Gees sal julle alles leer en julle herinner aan alles wat Ek vir julle gesê het (Joh 14:25). Hy sal ons in die waarheid lei, maar niks uit Homself sê nie, slegs dit wat deur die Vader en die Seun aan Hom gegee word (Joh 16:13).

Hoe bevoorreg is ons geslag nie! Ons ken die volle openbaring van God. Dit wat oor eeue heen verwag is, is aan die mense van die laaste dae bekend gemaak. God het met ons gepraat deur die Seun. Tog is die Seun geen nuwe “god” of iemand wat nie vroeër daar was nie. Nee, deur Hom is die wêreld reeds geskep (Heb 1:2). Alles het deur Hom tot stand gekom (Joh 1:3). Die Seun is self God, want Hy en die Vader is een. In Hom sien ons die heerlikheid, die volle wese van God. Sy wysheid, liefde, gesag en mag. Die apostels wat uitgestuur is, het van die Heilige Gees krag ontvang om van Hom te getuig.

In Jesus Christus, die Seun van God, ken ons God volkome!

Daarom het ons so ‘n groot verantwoordelikheid. Moet nie jou rug op die Seun draai nie. Moenie van Hom afvallig word nie. Deur die geloof kan ons een met Hom wees. Dan bly sy woorde in ons. Hy leef in ons. In Jesus ken ons die Vader se liefde. Deur die Seun is ‘n nuwe manier van kommunikasie met God moontlik, want ons het kinders van God geword.

Vertel vandag nog vir iemand van die belangrike boodskap wat in die Seun gegee is!

Dr Callie Opperman (Deo Gloria Kuberbrief)

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css