Die Weg

 

Om net onsself te kan wees

"Wees net maar stil tot God, my siel, ......" Psalm 62:6 OAV.

Dawid is hier in ‘n selfgesprek – hy praat met homself, hy rig die woorde tot sy siel: “Wees net maar stil tot God, my siel..”

Hoe voortreflik is dit nie! ‘n Mens kan iets oor alles vir almal te sê hê, maar teenoor jou eie siel rep jy nie ‘n woord nie. As ons onsself wil wees, sal ons so af en toe tog ook 'n bietjie met onsself, ons eie siel, moet gesels. 'n Mens hoor dikwels: “ek kom net nie by myself uit nie”. Maar wil ons regtig by onsself uitkom? Dit lyk soms of baie mense hulself opsetlik wil vermy, of hulle op vlug is vir hulself. Hulle wil nie eintlik hulself wees nie. Hulle wil nie vir hulself in die spieël kyk nie - wil nie introspeksie doen nie.

Al sou ons siel dus moontlik ‘n bietjie verwonderd wees om soveel ongewone aandag te kry, sal dit tog nodig wees om ons gesprek met hom weer aan die gang te kry. Op 'n rustige wandeling, of wanneer jy snags nie kan slaap nie (as die duisende dinge en mense waarmee jy altyd besig is, voor jou verbyflits) kan jy jou tot jou siel rig en sê : “Wees net maar stil tot God . . .”

Ons leef in ‘n tyd van regularisering en rekenarisering, waarin die mens al hoe meer as net nog 'n nommer in die massas gesien word, waarin die persoonlikheid steeds dieper wegsink in die moeras wat ons die bestaande lewensorde noem. Ons mag egter nie deel word van die massas en onsself laat doodnommer nie. Ons moet onsself wees. Dit is ons goddelike reg en dit is ook ons roeping.

God het ons tot 'n eie persoonlike lewe geroep. God behandel my en roep my tot verantwoording op my naam. Op hierdie naam geniet ek Sy goddelike belangstelling. "Ek het jou by jou naam geroep" (Jesaja 43:1). En hierdie wese, wie deur God by die naam geroep word, en wat ek “ek” noem (wat ek dalk so hard probeer om nie te wees nie) is van só 'n onskatbare waarde, dat al die geld in die wêreld nie daarvoor kan betaal nie. "Want wat baat dit ‘n mens as hy die hele wêreld win, maar aan sy siel skade ly? Of wat sal ‘n mens gee as losprys vir sy siel?" (Matt 16:26).

Daarom, praat met jou siel! Wat jy vir jou siel te sê het, is jou saak.  Maar jou siel het die reg op ‘n bietjie aandag.

Verwerk uit De Stem Achter U – ds Gabe van Duinen

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css