Die Weg

 

Waar die Heilige Gees werk, is daar lewe!

Die man met die meetstok het my teruggebring na die ingang van die tempel toe. Toe sien ek daar kom water onder die tempel se drumpel uit aan die oostekant.... Die man sê toe vir my: "Sien jy dit, mens?"....Wanneer dit in die Dooie See inloop, sal die water van die Dooie See vars word.... Waar die stroom kom, sal alles lewe....Net die water in die moerasse en kuile langs die Dooie See sal nie vars word nie. Hulle moet sout bly... Weerskante op die wal van die stroom sal allerlei vrugtebome groei. Hulle blare sal nie verlep nie en hulle vrugte sal nie opraak nie. Hulle sal elke maand dra, want die stroom se water kom uit die heiligdom. Die vrugte sal daar wees om te eet en die blare om genesing te bring." – Esegiël 47:1-12 NAV.

Esegiël sien in sy visioen ‘n ‘n klein stroompie water wat by die tempel uitvloei, en hoe verder hierdie water vloei, hoe groter en dieper word die stroom. Hierdie stroom is profeties die krag van die Heilige Gees wat van God uit die tempel uitgaan. Dan vra die engel (die man met die meetstok) vir Esegiël: “Het jy dit gesien, mensekind?” (Eseg 47:6 OAV), met ander woorde: “Het jy die krag van die stroom gesien wat uit die tempel voortkom?” Soos die stroom vloei, word dit al hoe sterker en waar hierdie stroom vloei kom daar lewe, ook daar waar alles eers geestelik dood was. Daar is egter plekke wat nog brak sal bly, waar die stroom nie ‘n invloed sal hê nie.

Jesus sê in Johannes 7:38 die volgende: “..Met die een wat in My glo, is dit soos die Skrif sê: Strome lewende water sal uit sy binneste vloei."  Wat Jesus hier sê is dat hulle wat in Hom glo die Heilige Gees sal ontvang, en wanneer die Heilige Gees eers in jou werksaam is, sal jy dit nie net vir jouself kan hou nie.  Die effek hiervan sien ons op die eerste Pinksterdag na Jesus se kruisiging, soos dit in Handelinge 2 opgeteken is.

Pinksterdag was die jaarlikse oesfees wat ook die “fees van die weke” genoem is. Jode vanuit alle lande was vir hierdie fees in Jerusalem byeen. ‘n Groepie van 120 gelowiges (Hand 1:15)was op een plek bymekaar toe die Heilige Gees op hierdie 120 uitgestort is (Hand 2:1). Die feesgangers het hierdie wonderlike gebeurtenis vanaf ‘n afstand beleef. Saam daarmee het Petrus onder leiding van die Heilige Gees ‘n boodskap gebring wat veroorsaak het dat daar omtrent drieduisend mense gelowig geword het. Ons sien dus die vervulling van die profetiese woorde van Esegiël op hierdie besondere Pinksterdag en verder deur alle eeue heen, tot vandag toe. Die werking van die Heilige Gees bring lewe in dooie harte, dit bring verandering in mense, en die vrug daarvan is die ewige lewe.

In hierdie verband sien ons hoe Petrus onder die leiding van die Heilige Gees verander het van 'n vertwyfelde visserman(Joh 21) tot ‘n selfversekerde verdediger van die evangelie voor die Joodse Raad. “Die Joodse Raad was verbaas toe hulle Petrus en Johannes se vrymoedigheid sien, want die Raad het geweet dit is maar ongeleerde en eenvoudige mense” (Hand 4:13).

Ons kan nou ook hierdie visioen van Esegiël in verband bring met dié van Johannes wat hy op Patmos gehad het, Openbaring 22 vers 1: “Toe het die engel my die rivier met die water van die lewe gewys. Dit is helder soos kristal en dit stroom uit die troon van God en van die Lam uit. Tussen die hoofstraat van die stad aan die een kant en die rivier aan die ander kant staan die boom van die lewe. Hy dra twaalf keer per jaar vrugte: elke maand lewer hy sy vrugte. Die blare van die boom bring genesing vir die nasies”.

Waar Esegiël se visioen betrekking het op hierdie wêreld, het dié van Johannes betrekking op die nuwe aarde. Daar sal die “water van die lewe” as ‘n gelykmatige stroom uit die troon van God en van die Lam vloei. Daar is die “water van die lewe” die volheid van die ewige lewe saam en by God.  Daar sal geen brak moerasse en kuile wees soos in die visioen van Esegiël nie. Alles sal skoon en helder soos kristal wees.

Het jy dit gesien, mensekind?

-dw-
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css