Die Weg

 

Deur ongeloof verblind

'Alhoewel Jesus so baie wondertekens voor die mense gedoen het, het hulle tog nie in Hom geglo nie. So moes die woorde van die profeet Jesaja vervul word: "Here, wie het geglo wat ons gehoor het? En aan wie is die mag van die Here geopenbaar?"' - Johannes 12:37-38 NAv.

Sommige mense beskou hulself te nugter om te kan glo. As ons ons vertroue in 'n onbetroubare bron moes stel, dan sou 'n mens tog wel kon sê: “Daarvoor is ek te nugter en daarvoor het ek te veel mensekennis”. Maar wanneer Jesus Christus vra dat ons op Hom moet vertrou,  is ons nugter as ons ons vertroue op Hom stel, omdat Hy as Mens en God betroubaar is. Alles wat Hy sê en doen, getuig daarvan dat Hy is wie Hy sê Hy is.

Die ongeloof vra bewyse. Is dit so verkeerd? Alles hang af van die rede waarom ek die bewyse vra. Vertroue is nie abnormaal nie, en wantroue ook nie wanneer daar geen gronde vir vertroue is nie. “Alhoewel Jesus so baie wondertekens voor die mense gedoen het, het hulle tog nie in Hom geglo nie." Die tekens van genesing en die ander wonders het tog gewys dat Jesus nie 'n geestelike bedrieër is nie, want dit het Sy eie woorde net meer bevestig. Die Heiland het telkens ‘n beroep op die gewete van die mense  gedoen deur te sê: "As Ek nie die werke van my Vader doen nie, moet julle nie in My glo nie. Maar as Ek dit wel doen en julle tog nie in My glo nie, moet julle ten minste aan die werke glo, sodat julle kan insien en weet dat die Vader in My en Ek in die Vader is." (Joh 10:37-38 NAV).

Maar wanneer iemand nie wil glo nie, sal geen bewyse help nie. 'n Mens raak siende blind en horende doof. Jou hart is dan kliphard verhard en jy is so geslote dat jy God nie wil binnelaat nie. Johannes verwys dan ook hier na die vervulling van die vroeëre profesie van Jesaja toe dié gesê het: "Hy het hulle oë verblind en hulle hart verhard, sodat hulle nie met die oë sou sien en met die hart verstaan en hulle bekeer en Ek hulle genees nie" (Joh 12:40 OAV en ook Jes 6:10). Dit beteken dat wanneer 'n mens homself willens en wetens in ongeloof vir Christus toesluit en daarin volhard, jy God se genade verwerp sodat Hy jou oë verblind en jou hart verhard, en jy later nie meer kán glo nie. God gee die mens oor aan sy eie verharding. Verharding loop dus uiteindelik uit op die sonde teen die Heilige Gees.

Ongeloof maak jou blind vir dít wat regtig saak maak, en daarmee gaan die nugterheid en die besinning ook tot niet. Petrus waarsku die gemeente: "Die einde van alles is naby. Daarom moet julle selfbeheers en nugter wees, sodat julle kan bid" (1 Pet 4:7 NAV). Hou nugter rekening met die feit dat Jesus kom. Moenie maak asof die laaste oordeel nooit sal kom nie. “Sodat julle kan bid”. Gebed hou rekening met die nugtere feit van God en die sondaar, en van God se genade in Jesus vir elke sondaar.

Ds J Overduin (Venster op het leven)

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css