Die Weg

 

God se heilsplan

"En God het gesê: Laat Ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis" - Genesis 1:26 OAV.
"Ek is met Christus gekruisig, en ék leef nie meer nie, maar Christus leef in my" - Galasiërs 2:20 OAV.

Reeds aan die begin van Genesis sien ons dat dit God se plan was om die mens as ‘n goddelike wese te skep – na Sy beeld. Die mens sou in volle afhanklikheid van God leef en heilige seëninge van Hom ontvang. Die heiligheid en liefde van God sou sigbaar uit die lewe van die mens uitstraal.

Na Adam se sonde, waardeur hy die dood op hom en sy nakomelinge gebring het, het God die belofte van ‘n tweede Adam gegee. Dit is die moederbelofte van Genesis 3 vers 15:  ‘n vrou sal geboorte skenk aan Een, die Seun van God, wat die sonde en die krag van die Satan sou verbreek.

In Romeine 5:14 wys Paulus op die ooreenkoms tussen Adam en die Een wat sou kom. Die eerste Adam het die vloek van die sonde en dood oor sy nakomelinge gebring. Die gevolg daarvan was dat die sondige natuur heers in almal wat ná hom gekom het. Daarteenoor het die tweede Adam (Christus)  deur sy dood ons vrygemaak van die mag van die sonde en die dood, en Hy leef nou in elkeen van Sy vrygekoopte kinders .

God se plan met Sy skepping is dus in Christus voortgesit. In die Nuwe Testament word dit duidelik gestel dat die kinders van God uitverkies is tot die ewebeeld van Sy Seun. Dit word soos volg in 2 Korintiërs 3:18 (NAV) saamgevat: "Ons almal weerspieël die heerlikheid van die Here, want die sluier is van ons gesig af weggeneem. Ons word al meer verander om aan die beeld van Christus gelyk te word. Die heerlikheid wat van ons uitstraal, neem steeds toe. Dit doen die Here wat die Gees is". Net ‘n paar verse vroeër het Paulus gepraat van die heerlikheid van die bediening van die Heilige Gees (verse 5 en 6).

Ons is te geneig om te dink dat Christus net in die hemel regeer en dat Hy van daar af in en deur ons lewe. Maar Hy het ons geleer, dat soos die Vader hier op aarde in Hom gewoon en gewerk het, Hy ná Sy opstanding ook in ons sou leef en werk (Joh 14:19-20). Ons totale Christelike lewe word deur Paulus opgesom as hy sê: “Christus leef in my” (Gal 2:20).

Baie Christene vergeet dit. Alhoewel hulle glo dat Christus aan die kruis gesterf het en nou vir hulle in die hemel leef, glo hulle nie werklik dat Hy op hierdie dag en tyd, hier op aarde, binne hulle lewe nie. Die hoofrede vir die kragteloosheid van die kerk lê juis in die feit dat Christene nie langer die kennis besit en hulle ook nie daarin verheug dat God Almagtig, in die persoon van Sy Seun, in hulle woon nie. Werklike en blywende herlewing is daarom alleen te vinde in die getuienis en die uitlewing van hierdie waarheid. Dan sal ons weet wat dit is om onsself volledig aan Christus toe te wy, om altyd in Hom te bly, en om Sy werk deur ons tot uitvoering te bring.

Dr Andrew Murray (Christ our Life)

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css