Die Weg

 

Drie heerlike troosbeloftes

"Ek sal die Vader vra, en Hy sal vir julle ‘n ander Voorspraak stuur om vir ewig by julle te wees, naamlik die Gees van die waarheid. Die wêreld kan Hom nie ontvang nie, omdat hulle Hom nie sien en Hom nie ken nie. Maar julle ken Hom, omdat Hy by julle bly en in julle sal wees. Ek sal julle nie as weeskinders agterlaat nie; Ek kom weer na julle toe" - Johannes 14:16-18.

Jesus is aan die woord. Die heerlikste beloftes word gemaak, beloftes wat in vervulling gegaan het en wat vir elke gelowige van geweldige troos is. Die beloftes het geen waarde vir ongelowiges nie, want mense van die wêreld het geen begrip van God, wat Vader en Seun en Heilige Gees is nie.

BELOFTE EEN: ’n Ander Voorspraak
Jesus het voor sy kruisiging, opstanding en hemelvaart gepraat oor wat daarna sou gebeur. Sy hemelvaart sou geen leemte laat nie. Inteendeel, dit sou lei na die uitstorting van die Heilige Gees. Jesus het beloof om ‘n “ander Voorspraak” (of Trooster) deur die Vader te laat stuur. Hy, die Heilige Gees, sal ewig by Jesus se volgelinge bly.

BELOFTE TWEE: Nie weeskinders nie, maar saam met ons hemelse Broer
Verder beloof Jesus, die Seun van God, dat Hy jou as gelowige nie as verwaarloosde geestelike weeskind op aarde sal laat ronddwaal nie. Nee, Hy kom self weer om ons die sekerheid en ervaring te laat beleef dat ons God se kinders is. Deur die geloof kan ons Jesus sien in die werk wat Hy in en onder mense doen. Die geheimenis van die belofte is dat Jesus en die Gees één is. Hy kan van die Seun onderskei word, maar nie geskei word nie. Daarom kon Hy beloof dat die Seun weer sou kom. Waar die ander Voorspraak teenwoordig is, sal die Seun ook werksaam wees.

BELOFTE DRIE: God sal in sy volheid by jou as gelowige kom woon
Die liefde van God vir sondaarmense laat wondere gebeur. Dit bind ‘n band tussen God en mens, soos niemand dit kon beplan nie. Hierdie liefdesband veroorsaak dat ons God liefhet, dat sy woorde ons lewenspad-woorde word, dat ons Jesus Christus beter leer ken, dat ons onthou wat Jesus geleer het en dit verstaan. Die liefde van God neem angs weg en laat ons die vrede, wat bo alle verstand uitstyg, in ons harte en gedagtes ervaar. Dit gebeur omdat die enige God, Vader en Seun en Heilige Gees, saam in gelowiges kom woon.

Drie beloftes oor een God, wat drie Persone is. Die Vader en die Seun en die Heilige Gees beloof om in en met jou te wees. As Trooster, as Broer en as Vader. Hierdie wonderlike God laat jou nie as weeskind verwaarloos nie, maar sorg en lei en vertroos jou.

Leef in liefde met die God van liefde. Bewaar sy woorde. Wees verseker van sy nabyheid. Dan sal jy elke dag die vrede van God ervaar, maak nie saak hoe swak, alleen of verward die wêreld jou wil laat voel nie.

Dr Callie Opperman (Deo Gloria Kuberbrief)

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css