Die Weg

 

Pasop vir die brullende leeu!

"Sy dakkamer se venster het na Jerusalem se kant toe gekyk en soos sy gewoonte altyd was, het Daniël voortgegaan om drie maal per dag voor sy God te kniel en Hom te prys, te aanbid en te dank" - Daniël 6:11.

Almal van ons ken die verhaal van Daniël in die leeukuil. Maar wie van ons dink ooit daaraan dat daar ‘n brullende leeu is wat buite rondloop en soek om ons te verslind (1 Pet 5:8)? Dat daar ook vir Daniël ‘n ander briesende leeu was, nie in die leeukuil nie, maar een wat hom in sy bokamer wou kom verslind? Ons lees dat die HERE Daniël met besondere gawes toegerus het, sodat hy uitgestaan het in die koninkryk van Darius die Mediër. Soos egter vandag nog die geval is, was daar mense wat met jaloesie na Darius se besondere posisie gekyk het.  Hierdie vyande van Daniël, aangedryf deur Satan, het allerlei planne beraam om Daniël uit sy gesagsposisie te verwyder,  maar kon geen grond vir 'n aanklag teen hom vind nie. Die probleem het vir hulle by Daniël se godsdiens gelê. Satan wou hom voor die oop venster wegkry, hy wou hom laat ophou bid. Ja, as Daniël nie meer sou bid nie, hoe sou die duiwels juig!

Die bokamer van Daniël se huis het uitsig gehad — daar ver agter die woestyn in die weste was Jerusalem: puinhope en ruïnes wat die vyand agtergelaat het. Omdat Daniël nie vir God vergeet het nie, kon hy ook Jerusalem nie vergeet nie, selfs nie na 70 jaar nie. Drie keer per dag het die gryse gestalte voor sy oop venster neergekniel om God te aanbid, nieteenstaande die verbod dat niemand anders as Darius aanbid moes word nie. Daniël was 'n minister van koning Darius, 'n belangrike man, maar 'n dienskneg van God. Hier in die bovertrek voor die oop venster was Daniël alleen met God.

Ken jy daardie uitsig? Is jou binnekamer ook jou bokamer met sy oop vensters na God, of word jy miskien moeg? As jou eie vensters na God toe is, as jy opgehou het met bid, dan bevind jy jou ook in die kloue van die leeus, en kan jy verslind word.

Watter sukses is dit nie vir Satan as jou eie gebedslewe verflou en jou gebede later verstom nie! Moet tog nooit ophou bid nie. In Lukas 18 verbind die Here Jesus Christus die geloof met die volharding om te bid. Dit is hierdie geloof wat die weduwee nie laat ophou het om te vra nie (Luk 18:1-8). En so sal jou geloof ook versterk word en vrugte dra wanneer jy dag en nag tot Hom roep. Die gebed bring troos in die troosteloosheid van ons wêreld en skenk aan ons wye horisonne ver verby die berge en woestyne van ons eie lewens.

Verwerking van: “Voor die oop venster!” deur Dr B Duvenhage in “Tel die Sterre”.

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css