Die Weg

 

Die Gees en die wêreld

"En Ek sal die Vader bid, en Hy sal julle ‘n ander Trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid: die Gees van die waarheid wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit Hom nie sien en Hom nie ken nie; maar julle ken Hom, omdat Hy by julle bly en in julle sal wees" - Johannes 14:16-17 OAV.

Toe die Here Jesus die belofte van die Heilige Gees gegee het (Joh 14:17), het Hy die volgende daarby gevoeg:  “wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit Hom nie sien en Hom nie ken nie”. Daar is ‘n onversoenbare stryd tussen die Gees van God en die gees wat vanaf die wêreld uitgaan. Paulus skryf daarom ook: "Ons het ewenwel nie die gees van die wêreld ontvang nie, maar die Gees wat uit God is, sodat ons kan weet wat God ons uit genade geskenk het" (1 Kor 2:12). Net soos wat Christus homself teenoor die wêreld gestel het, so het sy dissipels ook gedoen en daarom bid Jesus tot die Vader dat Hy die dissipels van die Bose sal bewaar sodat hulle nie soos die wêreld sal word nie: "Hulle is nie van die wêreld nie, net soos Ek nie van die wêreld is nie. Ek bid nie dat U hulle uit die wêreld wegneem nie, maar dat U hulle van die Bose bewaar " (Joh 17:14-15). En luister hoe bid Jesus ook vir ons:  "Maar Ek bid nie vir hulle alleen nie, maar ook vir die wat deur hulle woord in My sal glo"!! (Joh 17:20).

Die Kerk (die gemeenskap van gelowiges) het dit ongelukkig nie altyd verstaan en ag geslaan op die woorde van Jesus nie. Die Kerk het sy godsdiens met die gees van die wêreld vermeng. Daar is maar weinig mense wat die woorde van Paulus begryp: "Maar wat my betref, mag God verhoed dat ek ooit oor iets anders roem as oor die kruis van ons Here Jesus Christus, want deur die kruis is die wêreld vir my dood en ek vir die wêreld" (Gal 6:14 NAV).

As ons werklik deel wil hê aan die krag van die Gees van God, dan word daar van ons geëis dat ons nie die wêreld sal najaag en doen wat die wêreld van ons verwag nie. Paulus sê in sy brief aan die Romeine: “Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir Hom goed en aanneemlik en volmaak is" (Rom 12:2 NAV).

Dit is net wanneer ons Christus navolg, dat ons die krag van die Heilige Gees in ons eie lewens en in die Kerk sal sien. Die Here Jesus het vir ons gebid. Laat ons eie gebede ook ‘n aanduiding wees van ons opregte begeerte om vaarwel te sê aan alles wat die gees van hierdie wêreld ons wil bied en aan ons wil voorsê. Laat ons tot die besef kom wat die woorde van Paulus beteken: “want deur die kruis is die wêreld vir my dood” (Gal 6:14 NAV).

Dr Andrew Murray.

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css