Die Weg

 

Meer as net glo

"God het julle die voorreg gegee om Christus te dien, nie alleen deur in Hom te glo nie, maar ook deur vir Hom te ly. Julle en ek het dieselfde stryd wat julle my vroeër al sien stry het en waarvan julle hoor dat ek nou nog stry"
- Filippense 1:29-30.

Paulus vermaan die Filippense om ‘n lewe te lei wat die evangelie waardig is. Dit beteken dat hulle moes vasstaan, nie wankel nie, en in liefde saam vir die evangelie moes stry.

Die oproep om “waardig die evangelie” (Fil 1:27 OAV) of "waardig julle roeping" (Ef 4:1 OAV) te leef kom op verskillende plekke in die Bybel voor. Maar te dikwels word dit verkeerd verstaan.

Hierdie oproep beteken nie dan ‘n mens God se guns kan verdien deur ‘n voorbeeldige lewe te lei nie. Jou goeie lewenswandel is nie ‘n voorwaarde vir God se genade nie, maar juis die gevolg daarvan. Paulus sê in Filippense 1:6 (NAV): “Ek is veral ook daarvan oortuig dat God, wat die goeie werk in julle begin het, dit end-uit sal voer en dit sal voleindig op die dag wanneer Christus Jesus kom". God skenk ons dus die geloof wat die verandering in ons teweegbring. Die Bybel noem dit “heiliging” of “heiligmaking”. Daarom is jou redding en jou geloof ‘n geskenk van God (Fil 1:29-30). "Julle is inderdaad uit genade gered, deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie; dit is ‘n gawe van God" (Ef 2:8).

Paulus praat in die teks hierbo ook van ‘n ander waardevolle geskenk. Dit is die genade om ter wille van Christus te ly: "nie alleen deur in Hom te glo nie, maar ook deur vir Hom te ly” (Fil 1:29). Wat ‘n verhewe gedagte! Hoe kan Paulus dit sê?

Paulus sê dit uit eie ondervinding (2 Kor 11:22-28). As vervolger van die eerste kerk het hyself ook baie lyding veroorsaak. Ons lees hiervan in Handelinge:  "Saulus het die kerk probeer uitroei. Hy het van huis tot huis gegaan, mans en vrouens laat uitsleep en hulle in die tronk laat sit" (Hand 8:3). "Intussen het Saulus soos ‘n besetene voortgegaan om die volgelinge van die Here met die dood te dreig" (Hand 9:1). Totdat God op ‘n bo-natuurlike wyse ‘n ingreep in sy lewe maak. Op sy barbaarse toer teen die gelowiges kom hy Jesus teë wat vir hom sê: "Ek is Jesus," .... "Dit is vir My wat jy vervolg" (Hand 9:5).

Saulus, die vroeëre vyand van Christus, het besef dat hy niks anders as die dood verdien nie. Maar nou hoor hy dat God hom waardig ag om vir Christus te ly (Hand 9:15-16). Dit was vir hom ‘n voorreg. Met hierdie wete kon hy die Filippense bemoedig en vir hulle sê: “ julle mag om Christus ontwil ly, dit is ‘n geskenk, want eintlik het julle ook, net soos ek, die ewige dood verdien. Vergeet daarom nie dat God beheer het oor diegene wat vir julle teister nie. Julle eie leed is nie die gevolg van ‘n fout of toeval nie, maar is deel van die plan van God met julle”. Dit is ‘n genade om ter wille van Christus te ly.

Die Bybel sê dat die gelowiges vir Jesus sou ly. Paulus skryf aan Timoteus: "Almal wat in Christus Jesus toegewy aan God wil lewe, sal ook vervolg word" (2 Tim 3:12). Jesus sê ook: "want elkeen wat sy lewe wil behou, sal dit verloor, maar elkeen wat sy lewe om My ontwil verloor, sal dit behou" (Luk 9:24).

Die vraag aan ons is: leef ons ook "waardig die evangelie"? Bly ons standvastig en vrees ons God meer as die mense? Is ons bereid om opofferings te maak ter wille van Christus en selfs ter wille van Hom te ly? Sien ons dit as genadegawes wat ons van God ontvang het, net soos ons geloof? God self gee vir ons die krag daartoe! (Hand 1:8).

Ds Christian Wegert (Verwerk uit: “Nicht nur zu glauben, sodern auch zu leiden”)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css