Die Weg

 

Oplossing van die groot raaisel

Ek sal my oor neig tot ‘n spreuk; ek sal my raaisel verklaar by die siter” – Psalm 49:5 OAV.

Wat is hierdie raaisel waarmee die digter van Psalm 49 hom besig hou en wat opgedra is “aan almal wat op die aarde woon, elke mens, sonder uitsondering, ryk en arm” (NAV)? Is dit die vraag waarom dit so goed gaan met die goddeloses van hierdie wêreld terwyl die vromes moet ly? Gaan dit dalk oor die vraag waarom aardse goed, rykdom, geluk en mag so onregverdig verdeel is dat daar ‘n diep kloof is tussen die vooraanstaandes en die nederiges, die rykes en armes? Of gaan dit daarom dat die bedrieërs (onderkruipers- OAV)  en skurke die mag in eie hande neem en ongestraf die reg vertrap?

Die raaisel (geheimenis: NAV) vind ons in verse 6 tot 8. "Waarom sou ek my in moeilike tye kwel as ek bedreig word deur die onreg van bedrieërs, van mense wat net op hulle besittings vertrou en met hulle groot rykdom spog?" (NAV). So praat ‘n man waarop die dreigemente van sy vyande en mense wat met hulle rykdom spog, geen indruk meer maak nie. Daar is geen vrees en geen afguns in hom te bespeur nie. Hoe kan ‘n mens tot sulke innerlike vrede kom?  Dit is die raaisel wat in hierdie Psalm beantwoord gaan word.

Dus: hoekom pla dit hom nie meer as bedrieërs op hulle mag en rykes op hul rykdom roem nie?Hulle gaan sterf! (verse 11 tot 13). Waarom hierdie harde onverbiddelike “gaan sterf”? Omdat die prys vir ‘n mens se lewe onbetaalbaar is. Wat sou die mens tog wou gee om sy lewe terug te koop? Niemand kan sy dood met geld aflos sodat hy die graf nie sien nie. Tweedens is die mag van die dood onontkombaar. Daar is geen onderskeid tussen aansienlikes en geringes, tussen rykes en armes nie. Dit speel geen rol of ‘n mens nou ‘n magtige heerser van ‘n land was, of ‘n arm sukkelaar nie. Die graf is die laaste behuising wat op elkeen wag.  Vers 13 wat in vers 21 herhaal word, stel die mens gelyk aan die dier wat vergaan (vgl ook Pred 3:19). Waarom dus die ryke vir sy rykdom beny, waarom jou deur die bedreiging van die bedrieërs laat inperk? Juis dit waarop hulle vertrou kan hul dood nie keer nie.

Dit is ‘n troostelose, waardelose sterwe waarin alle menslike hoogmoed tot niet gaan. Dié wat op hulle mag en besittings vertrou kan niks daarvan saamneem nie (vers 18). 

Wanneer die Psalmdigter in die laaste vers die woorde “met geen verstand (OAV) invoeg, kom dit tot die oplossing vir hierdie raaisel. Dit dui aan dat die verstandiges (gelowiges) se lewe nie so ellendiglik, nie so sonder troos en waardeloos soos ‘n dier s’n sal eindig nie. Midde in hierdie skokkende dodetreursang breek die hoop deur: maar  vir my sal God loskoop uit die mag van die dood; ek sal aan Hom behoort” (vers 16 NAV).  Hierin lê die ware, bevrydende oplossing van hierdie raaisel, ook wanneer in hierdie Psalm die “dodewysheid” op die voorgrond staan. God self gee die oplossing hiervoor, toe die volheid van die tyd aangebreek het (Gal 4:4 OAV), toe Hy die Seun tot ons verlossing gestuur het (1 Kor 1:30), wat in ons plek die losprys (vers 8) betaal het (Mark 10:45; 1 Pet 1:18) en daarmee vir almal wat in Hom glo die ewige lewe verwerf het.

Gebaseer op “Die Lösing des Rätsels” (Psalm 49) uit: “das Buch der Psalmen I”, deur Helmut Lamparter.
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css