Die Weg

 

Op die koninklike weg van die kruis

Vir baie is hierdie ‘n harde woord:
Jy moet jouself verloën, jou kruis opneem en Jesus volg”. (Mat 16:24)
Maar veel harder is die oordeelswoord:
Gaan weg van My, julle vervloektes, in die ewige vuur”. (Mat 25:41)

Die teken van die kruis sal aan die hemel staan
op die groot oordeelsdag.
Dan sal die dienaars van die kruis
met vertroue opsien na hul Regter:
Christus, die Gekruisigde.

Waarom dan nie ag gee en jou kruis opneem;
jou toegang tot die ewige Koninkryk?

In die kruis is jou heil, jou lewe,
jou beskutting teen alle vyande,
‘n vloed van hemelse seëninge.

In die kruis is die krag vir jou siel,
die vreugde van jou gees,
die geheel van al jou deugde,
jou volkome saligheid.

Sonder die kruis is daar nog heil
nog hoop op ‘n onverganklike kroon. (1 Pet 5:4)
Neem dan jou kruis op en volg Jesus na,
en  ontvang as erfenis: die ewige lewe. (Mat 19:29)

Hy het jou vooruitgegaan, draend aan Sy eie kruis,
en aan dié kruis het Hy vir jou gesterf
sodat ook jy jou kruis sal kan dra
en jou lewe neerlê by die kruis.

As ons saam met Hom gesterf het,
sal ons ook saam met Hom lewe
en in gemeenskap met Sy lyde
sal ons deel wees van Sy heerlikheid.

Uit: De Imitatione Christi – Thomas à Kempis (Vry vertaal).
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css