Die Weg

 

`n Rooftog wat bevryding gebring het

Hoe kan iemand tog by die huis van ’n sterk man ingaan en sy goed vat as hy nie vooraf die sterk man vasbind nie? Eers dan sal hy sy huis kan beroof. (Mat 12:29)

Ons ken dit baie goed, die berigte van diefstal. En daarmee saam dikwels nog geweld of aanranding ook. Gewoonlik laat dit ‘n onaangename herinnering, veral as jyself deurgeloop het, of jou vriende.

Jesus gebruik daardie selfde onaangename ervaring van diefstal om mense se wonderlike bevryding uit gevangenskap te beskryf. Hy het so pas ‘n blinde en stom man, wat in die mag van ‘n bose gees was, genees. Hy is bevry! Die ongelowige Fariseërs het hierdie genesing aan die mag van Beëlsebul, die aanvoerder van die bose geeste, toegeskryf.

Hoe kan dit?” vra Jesus. ‘n Koninkryk kan nie in homself verdeeld wees nie!

Dan gebruik Jesus die voorbeeld van ‘n rooftog om sy eie verlossingswerk te beskryf. Hy het na die wêreld gekom, die Seun van God, wat die koninkryk van God laat deurbreek het onder die nasies. Baie mense was in die mag van ‘n ander koning, die Satan self. Jesus noem hom die sterk man (Mat 12:29), in wie se huis Hy moes ingaan.

Die Seun van God het in die magsgebied (huis) van Beëlsebul ingegaan, hom gebind en mense bevry.

Besef ons elke dag watter seën dit vir ons inhou?

Ons weet hoeveel mag die Satan en sy bose geeste het. ‘n Mens sidder daarvan. Ons hoor van die afgryslike dade wat mense doen wanneer hulle hulself aan hom oorgegee het. Die hartseer van mense, wat deur die duiwel gevange geneem is, wat sonder die ware God leef, is so groot.

Daar is egter bevryding! Jesus, die magtige Seun van God, self God, het die huis van Satan betree, hom gebind om mense te vry te maak.

Jesus beskryf dus ‘n rooftog, waaroor ons bly moet wees. Ken jy God? Dien jy Hom? Verafsku jy die dade van die Bose? Dan is jy een van die geseënde bevrydes uit die huis van Beëlsebul. Prys die Here daarvoor!

Bid vir diegene wat nog in die mag van die Bose is. Jesus kan hulle ook uit daardie mag bevry. Daarvoor het Hy mens geword. Hy het sy taak voltooi en is verhoog tot die magsposisie aan die regterhand van sy Vader. Aan Hom is alle mag gegee – ook oor die Bose.

Dien dan vandag met oorgawe jou Bevryder, Jesus Christus die Seun van God.

Dr Callie Opperman (Deo Gloria Kuberbrief)

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css