Die Weg

 

Wees gereed, die Koning kom! (4)

In daardie tyd sal baie mense van die geloof afvallig word, en hulle sal mekaar verraai en mekaar haat. "Daar sal baie vals profete kom, en hulle sal baie mense mislei. Omdat die minagting van die wet van God sal toeneem, sal die liefde by baie verkoel “ - Matteus 24:10-12.

Die Here Jesus gee in Matteus 24 vir ons ‘n blik op die eindtyd.  Gister het ons kortliks gekyk na die morele toestand van die wêreld wat natuurlik ook verband hou met die afvalligheid van die geloof.

2. Die groot afval

Die Bybel sê uitdruklik vir ons dat die mense in die laaste dae hulle geloof en vertroue op God sal prysgee. Hoe duidelik is dit nie in die Westerse wêreld te sien nie! Menslike toleransie word bo die Christelike geloof gestel, en godsdienstige dialoog bo die evangelie.

Ons lees in die Woord van God: “Die Gees sê uitdruklik dat in die eindtyd sommige afvallig sal word van die geloof. Hulle sal misleidende geeste navolg en die leerstellings van bose geeste aanhang” (1 Tim 4:1),  en verder: “want daar sal ‘n tyd kom wanneer die mense die gesonde leer nie meer sal verdra nie. Hulle sal hulle eie begeertes volg en vir hulle leermeesters bymekaarmaak wat net sal sê wat hulle graag wil hoor. Hulle sal die waarheid nie wil hoor nie en hulle tot verdigsels wend” (2 Tim 4:3-4). 

Dit is tekenend van die tye waarin ons lewe. In plaas daarvan dat die reddende evangelie van Jesus Christus suiwer en doelgerig verkondig word, word die evangelie afgewater en aangewend vir eie gewin op die finansiële, politieke en sosiale vlakke van die samelewing. Diesulkes bring ander mense tot struikeling (1 Joh 2:10 OAV) en die hongerige siele swerf van die een plek na die ander, terwyl hul hoop in vertwyfeling verander. Die mense smag na waarheid en loop van die een see na die ander, van die Weste na die Ooste op soek na die waarheid, soos wat die profeet Amos dit gestel het:  “Maar daar kom dae, sê die Here my God, dat Ek ‘n honger oor die aarde laat kom: ‘n honger nie na kos nie, ‘n dors nie na water nie, maar om die woorde van die Here te hoor. Die mense sal ronddwaal van see tot see, rondslinger van noord tot oos om die woord van die Here te soek, maar hulle sal dit nie kry nie” (Amos 8:11-12).

Petrus vermaan die gelowiges dus: “Wees nugter, wees wakker! Julle vyand, die duiwel, loop rond soos ‘n brullende leeu, op soek na iemand om te verslind. Bly standvastig in die geloof en staan hom teë” (1 Pet 5: 8-9). Die Here Jesus sê by monde van Johannes: “Maar vir julle ander in Tiatira, wat nie hierdie leer aanhang en nie die "diep geheimenisse van die Satan", soos hulle dit noem, leer ken het nie, sê Ek: Ek lê op julle geen ander verpligting nie; hou net vas wat julle het, totdat Ek kom. Aan elkeen wat die oorwinning behaal en tot die einde toe volhou om te doen wat Ek wil hê, sal Ek mag en gesag oor die nasies gee” (Open 2:24-26). Die “diep geheimenisse van die Satan”  verwys hier na die goddelose leerstellings wat deur die duiwel geïnspireer word (sien ook 1 Tim 4:1).

Neem daarom in ag wat Paulus in Romeine 12 vir ons sê: “Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir Hom goed en aanneemlik en volmaak is”.

- dw-

(Word vervolg)

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css