Die Weg

 

Die oop venster

'Terwyl hulle vir Stefanus stenig, het hy geroep: "Here Jesus, ontvang my gees!" Toe het hy op sy knieë neergesak en hard uitgeroep: "Here, moet hulle tog nie hierdie sonde toereken nie!" Met hierdie woorde het hy gesterwe' -  Handelinge 7 : 59-60.

Die Bybel gee ons ‘n toekomsblik van die gelowiges (die kerk van Christus) net voor die wederkoms van Christus. En dit is beslis nie rooskleurig nie. Ons hoef maar net te lees wat die Heiland sê oor die tyd net voor Sy wederkoms (Matt 24:9-13), en wat die boek Openbaring vir ons onthul (Open 2:10, 3:10, 13:17, 20:4).

Die lewensomstandighede sal vir die ware kinders van God steeds moeiliker word. Omdat hulle nie aan die wêreld - wat die stempel van die dier dra - wil meedoen nie, sal hulle vooruitsigte op die ekonomiese, sosiale en kulturele terreine hulle ontneem word (Open 13:17). Baie deure sal vir hulle gesluit word en die vensters sal toegemaak word. Hulle uitsig op die lewe sal verskraal. Maar dit is God se barmhartigheid dat Hy daardie tyd, waarin alle lewenswaardes vernietig word, vir die uitverkorenes sal verkort (Matt 24:22).

Jy mag dalk sê dat dit ‘n baie pessimistiese uitkyk op die lewe is. Maar so is die feite nou maar eenmaal. En wie nie blind is nie, kan die einde duidelik sien naderkom.

Geen oop vensters meer wat uitkyk op die lewe nie. Dit het Stefanus ook nie meer gehad nie. Hy kon menslikerwys gesproke nie verder sien as 'n gevangenismuur nie, daarna 'n sarsie klippe en ten slotte die dood. Ellendiger kon dit haas nie wees nie.

Maar kyk, heerliker kon dit ook nie. Stefanus kyk dwarsdeur die menigte wat met 'n duiwelse haat besiel was, en sien 'n oop venster. “Maar Stefanus, vol van die Heilige Gees, het opgekyk na die hemel en die heerlikheid van God gesien en Jesus wat aan die regterhand van God staan” (Hand 7:55). En al sterwende, terwyl die klippe op hom neer reën dra hy sy gees aan die Here Jesus oor en hy bid vir sy vyande! Wanneer 'n mens só 'n uitsig op God se heerlikheid het, is dit nie meer moeilik om die laaste asem te gebruik om vir jou moordenaars te bid nie. Ten minste een van dié vyande(Hand 7:58b) se lewe het verander. Saulus se lewe sou kort daarna ‘n totale nuwe rigting en betekenis kry.

Wanneer jou vyande dan teen jou opstaan, moet jy nie vir Stefanus vergeet nie. Waarom bid jy nie ook vir jou vyande nie? (Matt 5:44). As al die deure en vensters om ons toegemaak word, bly die venster na Jesus altyd oop.

Ds J Overduin

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css