Die Weg

 

Is jy op jou pos?

Trek die volle wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle op julle pos kan bly ondanks die listige aanslae van die duiwel. Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke mag en gesag, teen elke gees wat heers oor hierdie sondige wêreld, teen elke bose gees in die lug. Trek daarom die volle wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil en, nadat julle die stryd tot die einde toe gevoer het, nog op julle pos kan bly staan”  – Efesiërs 6:11-13.

Ons is dikwels maar net passiewe toeskouers terwyl ander mense besluite namens ons neem en die weg vir ons aanwys. Ons sê: “daar is tog niks wat ons daaraan kan doen nie!” Die bybelteks hierbo dink anders daaroor. Hier is geen geweeklaag of selfbejammering te hoor nie. Dit roep ons op tot die stryd. Maar dit is geen stryd teen ‘n politieke party of die strewe na ‘n magtige posisie in die samelewing nie.

Wie is dan ons teenstander in hierdie stryd? Dit is nie wesens van vlees en bloed nie, maar die duiwel self. Dit is die magte wat in die duisternis heers en in die weg van die evangelie van God se koninkryk staan. En wanneer ons tot die stryd toetree, dan stry ons nie uit eie krag nie, maar met die wapens wat God aan ons gee: die geloof as ons skild, die verlossing as ons helm en met die swaard van die Gees (Ef 6:16-17).

Die hervormers van die 16de eeu kan vir ons ‘n voorbeeld wees. Martin Luther kon ook gesê het: “Ons kan daar niks aan doen nie!”. Maar hy het sy 95 stellings teen die kerkdeur in Wittenberg vasgespyker en daarmee ‘n lawine veroorsaak wat die hele Europa van sy tyd na hulle asem laat snak het. As monnik het hy ook behoort tot die geringes wat nie veel kon sê nie. Maar Luther het hom nie daardeur laat inperk nie. Hy het letterlik alles gebruik wat hy kon. Hy kon dit doen omdat hy die wapenrusting van God weer ontdek het. Luther het met die swaard van die Gees (die woord van God) geveg. Ons stel ons Martin Luther en die ander hervormers dikwels voor as sterk en heldhaftige mense. Maar in die werklikheid was dit nie so nie. Luther was ‘n sieklike man wat sy lewe lank onder groot aanvegtinge en twyfel gearbei het. Dit was vir die hervormers ‘n moeitevolle lewenswerk. Maar hulle besorgdheid oor die Woord van God het hulle aangevuur. Met die swaard van die Gees het hulle dapper weerstand gebied teen die bose aanslae teen hulle.

Wat het vandag van ons geword? Het ons swak en ellendig geword? Ons stry so goed as wat ons kan in ons eie wêreld vir rykdom en welstand. Hervorming het ‘n vreemde woord vir ons geword. Wanneer daar aan ons geldsake en ons politiek geraak word, dan baklei ons daarvoor, maar as ons die bybelteks ernstig opneem en verstaan waaroor die lewe werklik gaan, dan sien ons ons jaag net wind na.

Die stryd waarvan ons teks praat geld vir ons almal. Want die Bybel bied geen illusies dat hierdie wêreld ooit beter sal word nie.

Is jy op jou pos? Kan jy weerstand bied teen die duisternis van hierdie wêreld? Dit is die stryd om die blye boodskap van die evangelie van ons Here Jesus Christus. Dit is ‘n stryd wat ook met die wapens van waarheid en geregtigheid gevoer word (Ef 6:14). En ons word toegeroep met hierdie woorde: “Soek julle krag in die Here en in sy groot mag” (Ef 6:10). “Ons kan tog niks daaraan doen nie”, is nie ons slagspreuk nie.

(Verwerk uit ‘n geskrif  van dr Uwe Czubatynski)

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css