Die Weg

 

Hou vas aan die Waarheid

"En ons het die profetiese woord wat baie vas is, waarop julle tog moet ag gee soos op ‘n lamp wat in ‘n donker plek skyn, totdat die dag aanbreek en die môrester opgaan in julle harte" - 2 Petrus 1:19 OAV.

Die apostel Petrus sê nie: “Wanneer die tyd verbygaan en die denkwyses van die mense verander, moet die Heilige Skrif daarvolgens aangepas word sodat die Woord aanvaarbaar bly vir die moderne mens...” nie. O nee! Dan is die Skrif nie die Woord van God nie! As dit goddelik is, is dit onwankelbaar en nogtans aktueel soos die lewende God self onveranderd en aktueel tegelyk is.

Petrus skryf: “Hou vas aan die profetiese woord, soos wat dit van die begin af gegee is, en bly daarby”. Eintlik stel hy dit sterker: “gee ag op hierdie profetiese woord”. Hoe gaan die mens van vandag met God se Woord om? Mense klop hier en daar ‘n bietjie aan die profetiese woord en maak dan hul eie teologiese afleidings. Petrus sê egter dat ons nie so met God se Woord moet omgaan nie, want God se Woord is nie die woorde van mense nie. Mense het dit wel geskryf, maar hulle is deur die Heilige Gees daartoe gedryf. So het die Skrif nie deur die wil van mense tot stand gekom nie, maar deur die wil van God. Daarom vermaan hierdie Woord ons: “Lees met aandag. Kyk na die fyn detail. Laat niks weg nie, en voeg niks daaraan toe nie”, want hierdie profetiese woord bevestig self wat hy sê.

Die drie dissipels: Johannes, Petrus en Jakobus was by toe Jesus vir Moses en Elia op die berg ontmoet het. Daarom kan Petrus sê:  “ ons[het] ons nie op versinsels of legendes verlaat nie. Nee, met ons eie oë het ons Hom in al sy majesteit gesien” (1 Pet 1:16). Daarmee bevestig hy wat Matteus geskryf het (Matt 17). Net so bevestig die gebeurtenisse in die Nuwe Testament die profetiese geskrifte van die Ou Testament. Eeue vóór die geboorte van Christus is dit reeds neergeskryf dat Hy uit die stam van Juda, uit die huis van Dawid gebore sou word. Selfs die geboorteplek, Bethlehem, is deur die profeet Miga aangedui: “En jy, Betlehem Éfrata, klein om te wees onder die geslagte van Juda, uit jou sal daar vir My uitgaan een wat ‘n Heerser in Israel sal wees” (Mig 5:1 bevestig in Matt 2:1). So is daar baie ander voorbeelde deur die eeue: “nederig en Hy ry op ‘n esel” (Sag 9:9 bevestig in Matt 21:5), Christus se lyde en sterwe (Ps 22, Jes 53 bevestig in Matt 27) en sy graf by ‘n ryke (Jes 53:9 bevestig in Matt 27:57). En as Jesus aan die begin van sy bediening in Nasaret kom, word daar aan Hom ‘n boekrol van Jesaja gegee en Hy lees hierdie woorde: “Die Gees van die Here is op My omdat Hy My gesalf het om die evangelie aan armes te verkondig.....” (Jes 61:1, Luk 4:18-19). Dan sê Jesus: “Vandag is hierdie Skrifwoord wat julle nou net gehoor het, vervul." (Luk 4:21). Al hierdie profetiese woorde is geloofwaardig en is bevestig.

Aangesien soveel van die profetiese woorde reeds vervul is, moet ons daarom met die vaste oortuiging leef dat die uitstaande beloftes van God net so vervul sal word. Daarom kan ons glo dat die tweede koms van Jesus net so sal geskiet soos die profete dit aangekondig het. Want wat ons hemelse Vader gesê het, dit doen Hy ook.

Jesus sê: “hierdie evangelie sal oor die hele wêreld verkondig word” (Matt 24:14,Hand 1:8). Dit word voor ons oë vervul. Jesus het ook gesê: "Kyk, Ek kom gou! Geseënd is elkeen wat die woorde van hierdie profetiese boek ter harte neem." (Open 22:7).

Die profetiese woord bevestig homself en word jaar na jaar verder bekragtig, totdat alles vervul sal wees wat daarin geskryf staan.

Ds Wolfgang Wegert – Festhalten an der Wahrheit

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css