Die Weg

 

By Christus, maar tog so vêr

Almal het dieselfde geestelike voedsel geëet, en almal het dieselfde geestelike drank gedrink: hulle het gedrink uit ’n geestelike rots wat met hulle saamgegaan het. Die rots was Christus. Tog was God met die meeste van hulle nie tevrede nie, want hulle het in die woestyn omgekom ”-  1 Korintiërs 10:4-5.

‘n Onaangename einde wag vir mense wat meen dat hulle saam met Christus op pad is, maar tog nie by Hom is nie. Jy kan in die kerk wees, maar nie van die kerk nie. Jy kan gedoop wees en nagmaal gebruik, maar God kan nie met jou tevrede wees nie.

Die Here waarsku ons in 1 Korintiërs 10 dat ons kan drink uit die geestelike rots, Christus, maar dat ons nie die eindbestemming sal bereik nie. Die opskrif by hierdie gedeelte is “Waarskuwing teen afgodery”. Ons kan ons skuldig maak aan afgodery wanneer ons voorgee om Christene te wees, maar tog ook deelneem aan dinge waar die duiwel gedien word.

Die apostel Paulus maak van die geskiedenis van die ou Israel gebruik om ons teen hierdie gevaar te waarsku. Al die Israeliete wat op pad was na die beloofde land het nie Kanaän binnegetrek nie. Al het hulle die wonder van die deurtog deur die Rietsee beleef, al het hulle dag en nag onder die beskerming van die wolk getrek, al het hulle God se manna en kwartels geëet en van die water uit die rots gedrink. Die Here was nie met hulle tevrede nie, omdat hulle in die groep saamgetrek het na Kanaän, maar hulle het Hom nie met oorgawe gedien nie. Die wortel van die sondes by Israel was die sondige begeertes en dit het gelei tot afgodsdiens, onsedelikheid, uittarting van God en verset teen gesag.

Die gemeente in Korinte kon dieselfde pad loop as hulle nie versigtig was nie. So ook ons vandag. Sondige begeertes leef in ons almal. Moet nie daardie sondige begeertes stimuleer nie – om saam met nie-Christene deel te neem aan hulle manier van ontspanning (partytjies, kyk na en lees van dinge wat jou sondige begeertes prikkel, luister na sekere musiek). Uiteindelik lei dit na afgodsdiens, wanneer hierdie “onskuldige deelname” aan onchristelike vermaak jou van Christus weglok. Daar is soveel versoekings wat ons na seksuele losbandigheid kan wegvoer. Waak daarteen! Moet God nie uittart deur Hom te verwyt van ontrou en valsheid nie. Erken die gesag van mense wat jou op die regte geestelike pad wil lei.

Ons kan onsself bedrieg, dat ons uit die geestelike rots Christus drink, dat ons deel is van sy kerk, terwyl ons onchristelik leef. Maar vir die Here God sal ons nooit kan bedrieg nie. Israel kon ook nie. Kyk waartoe hulle valse lewe hulle gebring het – hulle het in die woestyn gesterf, sonder God. Ondersoek jou lewe, suiwer jouself, breek weg van dinge wat jou sondige begeertes opwek – leef met toewyding aan Christus. Dan sal jy meer en meer geesteskrag ontvang om tot die einde te volhard. Daar is geen groter vreugde nie!

Dr Callie Opperman (Deo Gloria Kuberbrief)

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css