Die Weg

 

Bly getrou in alle omstandighede want God is met jou

"Die Israeliete wat in Jerusalem was, het die fees van die ongesuurde brood met groot vreugde sewe dae lank gevier. Die Leviete en die priesters het elke dag die mag van die Here geloof met begeleiding van musiek, en Hiskia het die Leviete geprys oor die bekwaamheid waarmee hulle dié kuns voor die Here beoefen het. Die fees is sewe dae lank gevier. Daar is maaltydoffers gebring en die Israeliete het die Here die God van hulle voorvaders geloof" – 2 Kronieke 30:21-22.

Hoe jy lewe word grotendeels beïnvloed deur jou omstandighede en jou omgewing. Wanneer alle mense om jou godsdienstig is, is dit niks besonders om self ‘n skyn van  godsdienstigheid te besit nie.  En as ‘n gelowige koning (jou regering) boonop die voorbeeld stel, is ‘n regverdige lewe nie so buitengewoon nie. Ons sien dit in die lewe van koning Hiskia van Juda. Hiskia se voorgangers het vreemde afgode aangehang en daarmee ook die volk na verdorwenheid gelei. Maar Hiskia was ‘n gelowige dienaar van God en die volk het hom nagevolg. Hulle het hulle van hul sondige weë bekeer en hulle tot God gewend. Hulle kon toe werklik feesvier, en watter wonderlike fees was dit nie! Lees gerus 2 Kronieke 30.

Daarteenoor sien ons die versugting van Elia gedurende die tyd van koning Agab van Israel: "Ek het my met hart en siel gewy aan u saak, Here, Almagtige God. Die Israeliete het die verbond met U verbreek. Hulle het u altare afgebreek en u profete doodgemaak. Net ek het oorgebly, en hulle soek my om my ook om die lewe te bring" ( 1 Kon 19:14).

Ons moet ons nie laat bind deur die wêreldse standaarde en manier van doen nie. Hoe verdorwe die tye ookal mag wees, moet ons daarna streef om ‘n regverdige lewe tot eer van God te leef.  En ons kán dit doen, maak nie saak wat die omstandighede is nie. Ons vind dit in die tyd van Israel en dwarsdeur die geskiedenis: mense wat in die mees ongunstige omstandighede aan God getrou gebly het. Want God is magtig en skenk ons al die genade om ons in staat te stel om opreg en heilig te leef. "God is magtig om julle te laat vasstaan ooreenkomstig die evangelie van Jesus Christus.... " (Rom 16:25).

Dus, wat ons omstandighede ookal mag wees, ons kan steeds ‘n lewe tot eer van God leef. As daar reeds lig om ons is, sal ons eie liggie dalk nie so opvallend wees nie. Maar hoe donkerder die nag van sonde rondom ons is, hoe helderder skyn die lig wat uit ons lewe te voorskyn kom. Dit is maklik om onder gunstige omstandighede ‘n goeie lewe te lei. Dit vra egter meer van ons om aan Christus getrou en gehoorsaam te bly wanneer ons omring word deur diegene wat in ongeregtigheid wil lewe en die Woord van God verwerp. Laat ons met vertroue en geloof in Christus vas bly staan, sodat ons soos Job kan sê: “Ek bly daarby dat ek reg het, ek sal daarvan nie afsien en my my lewe lank daaroor verwyt nie” (Job 27:6).

"Aan Hom wat magtig is om julle van struikeling te bewaar en julle onbevlek en met vreugde sy heerlikheid te laat aanskou, aan die enigste God, ons Verlosser deur Jesus Christus ons Here, aan Hom behoort die heerlikheid en die majesteit, die krag en die mag, van alle ewigheid af, ook nou en tot in alle ewigheid! Amen" (Judas 1:24-25).

-dw-

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css