Die Weg

 

Wanorde in die land! Bid jy ernstig?

Kyk op na die hemel: wie het die sterre geskep? Hy wat die hemelse leër laat uittrek in hulle volle getal, dit is Hy wat hulle elkeen gemaak het. Met sy groot krag, sy groot mag, sorg Hy dat geeneen van hulle ontbreek nie. Waarom sê jy dan, Jakob, waarom kla jy, Israel: "Die Here sien nie raak wat van my word nie, my reg gaan by my God verby"? Weet jy dan nie, het jy nog nie gehoor nie? Die Here is die ewige God, Skepper van die hele aarde. Hy word nie moeg nie, Hy raak nie afgemat nie en sy insig is ondeurgrondelik. Hy gee die vermoeides krag, Hy versterk dié wat nie meer kan nie” -Jesaja 40:26-29.

Ons land gaan op die oomblik gebuk onder wetteloosheid, stakings en geweld, vragmotors wat gebrand word en selfs mense wat gedood word. Daar is duisende gesinne wie se broodwinners afbetaal is en nie meer werk het nie. Daar is korrupsie, diefstal en ellende. Daarby is die rand se waarde besig om te daal en ekonomies gaan dit nie goed nie. Hierdie sake kan ‘n mens verseker moedeloos stem en jou benoud en bedruk maak.

Tog is die Bybel baie duidelik oor die laaste dae. Nêrens leer die Bybel aan ons dat dit in die lewe makliker sal gaan nie. Namate die wederkoms nader kom sal die goddeloosheid toeneem (Matt 24:12). Satan sal al harder en harder werk om anargie en wanorde te saai, sodat God se kinders moedeloos, kleingelowig of selfs ongelowig kan word.

Maar die Bybel leer ook baie duidelik aan ons dat ons moet bly vertrou. God is in beheer, al lyk dit soms nie so nie, en al dink ons dalk nie so nie. Al dink ons: “my reg gaan by my God verby”. God sal ons nooit verlaat of alleen laat nie. Nou moet ons egter nie passief sit en tob en wonder en depressief raak oor die sake nie. Nee ons moet al harder werk in die koninkryk. Want ons weet duidelik wie ons is. In Christus is ons God se kinders. Ons is God se erfgename. Ons ERFENIS is in die hemel. Daar kan mot en roes nie verniel nie, diewe kan nie daar inbreek en steel nie. In die hemel is daar net vreugde en blydskap. Daarom moet ons hierdie wonderlike evangelie aan alle mense verkondig: aan die regering, aan die diewe, aan die gevangenis, aan die man op straat, aan jou werkgewer en werknemers, aan jou kinders!

Kom ons bid elkeen elke dag dat die evangelie uitgebrei sal word. Kom ons bid dat God sy genade oor ons as sy kinders sal uitstort sodat ons nie net ‘n gemaklike lewe kan hê nie, maar dat ons diensknegte in sy koninkryk sal wees. Dat ons dienaars sal wees wat ywerig besig is om ‘n verskil te maak, ‘n verskil in die opsig dat ons aan die mensdom die evangelie sal bring. Verkondig die hoop, die hoop in Jesus Christus. Moet nooit moedeloos word nie, en as jy moedeloos word, bid en lees Bybel en soek vertroosting by God wat sy troos mildelik aan ons gee. Verbly julle in die Here, ja in Hom lê ons blydskap. Leef met ‘n toekomsvisie!

Leef met vertroue! Leef in geloof! Leef met blydskap!

Ds Gerrit Kruger

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css