Die Weg

 

Ons toevlug

"Die stroompies van ‘n rivier maak die Godstad bly, die heiligste van die woninge van die Allerhoogste. God is daar binne-in, dit sal nie wankel nie" - Psalm 46:5-6 OAV.

"Julle is uit God, my kinders, en het hulle oorwin, omdat Hy wat in julle is, groter is as hy wat in die wêreld is" - 1 Johannes 4:4 OAV.

In teenstelling met baie ander stede van daardie tyd, het Jerusalem nie ‘n rivier as sy lewensbron gehad nie. Maar Jerusalem het God gehad. Solank as wat God in die hart van die volk was, was hulle onoorwinlik, selfs teen die sterkste magte van buite. Hulle bron van lewe was God self en hulle het hul lewenskrag van Hom ontvang. Al wat vir hulle nodig was, was om God te dien en te eer, en hulle biddend tot Hom te wend.

Alhoewel jy ‘n kind van God is (en miskien juis daarom) sal jy steeds gebuk gaan onder allerlei aanvegtinge (versoekings) van binne en van buite, dit is, sowel van jou eie sondige natuur (die vlees) as van die wêreld en van Satan.

As ons ons egter tot God wend en Hom vra dat Hy ons wakend, biddend en strydvaardig sal maak en sal hou, dan gaan lê ons nie wanneer beproewings en versoekings oor ons kom nie. Ons sal vind dat beproewings en versoekings ons tot groter selfkennis lei, waardeur ons beter oor ons eie lewens kan waak. Ons sal die insig en wysheid ontvang om die wêreld in sy ware gedaante te leer ken. Hierdeur sal ons getroos word, en sal ons in staat wees om groter oorwinnings oor ons eie sondige natuur en die wêreld te behaal. Dan mag ons dalk nog struikel, maar val sal ons nie! As ons voortdurend met God wandel hoef ons dus nie die aanvegtinge te vrees nie, maar kan ons in plaas van verdriet, seën daardeur verwag.

Met God in ons hart sal die wêreld ons nie kan oorwin nie!

God is ‘n toevlug vir elkeen;
hul sterkte deur alle droefheid heen;
hul sal steeds sy hulp gewaar
in sielsbenoudheid en gevaar:

Dus sal geen vrees ons laat beswyk:
sou die aarde uit sy plek mog wyk;
sou die hoogste berge uit hul stee
versit word in die hart van die see.

Die Heer, die God der leerskare,
Is met ons, behoed ons in gevare.
Die Heer, die God van Jakobs’ saad,
is ons ‘n burg, ‘n toeverlaat.    (Na ‘n 1773 Nederlandse beryming van Psalm 46).

Verwerk uit: Gulden Schat van CH von Bogatzky (in 1841 na Nederlands vertaal deur GW Stegmann).
Oorspronklike titel: “Güldenes Schatzkästlein der Kinder Gottes(1718).

 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css