Die Weg

 

Op wie vertrou ons?

'Asa het die Here sy God aangeroep en gesê: "Here, net U kan die swakke teen ‘n oormag help. Help ons, Here ons God! Ons steun op U, en in u Naam trek ons teen dié menigte op. U is ons God, Here; moenie dat ‘n méns teen U seëvier nie"' - 2 Kronieke 14:11. "Hulle is deur die Here en sy leër uitmekaargeslaan" - 2 Kronieke 14:13.

"Ons God, sal U hulle nie straf nie, want ons het nie die krag om hierdie groot menigte wat teen ons optrek, te weerstaan nie. Ons weet nie wat om te doen nie. Ons oë is op U gerig" - 2 Kronieke 20:12.
"Julle hoef nie te veg nie, neem net posisie in en staan en kyk na die oorwinning van die Here vir julle. Moenie vrees nie, Juda en Jerusalem, moenie bang wees nie. Trek hulle môre tegemoet. Die Here sal by julle wees" - 2 Kronieke 20:17.

Koning Asa van Juda het te staan gekom teen die magtige leër van die Kussiete. In die tyd van koning Asa het Kus oor Egipte geheers en sy strydmagte het verder noordwaarts na Israel getrek met die doel om die hele nabye Ooste, wat Assirië sou insluit, in te neem. Die kleine Juda sou net ‘n klein lastigheid op hulle pad wees. Maar watter verrassing het daar nie op hulle gewag nie! Die een miljoen manskappe en drie honderd strydwaens van die Kussiete was nie bestand teen “die Here en sy leër nie” (2 Kron 14:13). Serag, die Kussiet, het teen die God van Israel te staan gekom!

Ons vind dieselfde ook in die tyd van koning Josafat toe ‘n gesamentlike mag van die Moabiete, die Ammoniete en Meüniete teen Juda opgetrek het. Die Here sê aan Juda: “Julle hoef nie te veg nie, neem net posisie in en staan en kyk na die oorwinning van die Here vir julle” ( 2 Kron 20:17).

As ons in elke nood, ook in die uiterste, só gelowig en in volle afhanklikheid en vertroue op God, soos Asa en Josafat bid, sal ons ook verseker verlossing uit ons nood ontvang. Vir die mens wat hom nie ootmoedig en biddend tot God wend nie, maar op sy eie wysheid, mag en krag, of op sy bondgenote vertrou, lê daar ‘n groot nederlaag voor die deur en sal hy verneder en teleurgesteld daarvan afkom.

Net soos wat dit vir ons uiterlike omstandighede geld, so geld dit ook vir ons geestelike stryd.

Ag Here, gee dan genade en wysheid dat ons in geen weg of saak op onsself nie, maar wel op U, die lewende God sal vertrou.

Maar die Heer sal in my lewe
weer oordag sy guns gebied.
Ook deur donker nag omgewe,
sing ek nog my pelgrimslied.
Ja, ek lofsing in die nag,
want ek bly die Heer verwag;
my gebed sal opwaarts strewe
na die bronwel van my lewe.
(Ps 42:5 beryming)

Verwerk uit: Gulden Schat van CH von Bogatzky (in 1841 na Nederlands vertaal deur GW Stegmann).
Oorspronklike titel: “Güldenes Schatzkästlein der Kinder Gottes(1718).

 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css