Die Weg

 

Here, gee tog uitkoms!

Red my van die swaard wat my bedreig, bevry my uit die mag van vreemdelinge wie se woorde en dade leuens en bedrog is” – Psalm 144:11.

By baie mense is daar benoudheid en onsekerheid. Onseker van jou lewe en jou besittings. Vreemdelinge en gewetenlose misdadigers bedreig die vrede. Berigte van misdaad, moorde en bedrog, wetteloosheid en vandalisme oorheers. Oorlog en geweldpleging is deel van die wêreldbeeld van ons tyd. Daagliks is daar berigte van uiterstes in die weer, koue en sneeu, droogtes en oorstromings, aardbewings en grondverskuiwings.

Dit lyk of daar geen uitkoms is nie. Waarom lyk die wêreld so?

Die mensdom is vasgevang in die greep van sy eie sondige begeertes.

Die toestand van die wêreld en sy bevolking dra die tekens van ‘n gebroke verhouding met die God van die verbond. Die God wat Homself as Vader, Seun en Heilige Gees bekend gemaak het, is Skepper en Onderhouer van sy handewerk, magtige Koning en wyse Leidsman. Wie van Hom vergeet en sy eie pad loop, pluk die vrugte daarvan. God roep die mensdom tot inkeer.

Die koning-digter van Psalm 144 het die gevolge van afvalligheid en ongehoorsaamheid aan God beleef. Die tragiese toestand as gevolg van hulle wegbeweeg van ‘n regte verhouding met God was oral sigbaar. Sy regering is bedreig. Vyandige magte het sy land met geweld aangeval. Verbrokkeling van gesinne, swak oeste, kwynende veetroppe. Leuens en bedrog het oorheers. Daarom bid hy: “Strek u hand van bo af uit, bevry my, red my uit die geweldige waters, uit die mag van vreemdelinge wie se woorde en dade leuens en bedrog is.” (Psalm 144:7–8).

Daar is geen mens wat die toestand kan omkeer nie. Tog kan God deur mense wie se lewe op Hom gerig is hoop bring. “Dit gaan goed met die volk wie se God die Here is!” (Psalm 144:15). Dit gaan sleg met die volk wie se pad agter mensgemaakte gode aanloop!

Opregte bekering is nodig. Waar begin dit? Met lof aan God. Die digter se begeerte word uitgespreek: “Ek wil tot u eer ’n nuwe lied sing, o God, tot u eer wil ek sing met begeleiding van die lier, U wat aan konings die oorwinning skenk, wat u dienaar Dawid red.” (Psalm 144:9–10). Die Here moet nie gelaster en verwyt word vir ‘n toestand waarvoor jyself verantwoordelik is nie! Nee, erken Hom vir wie Hy is. Maar erken ook jou eie gebrokenheid! En sing dan 'n loflied tot Sy eer.

Dr Callie Opperman (Deo Gloria Kuberbrief)

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css