Die Weg

 

In Christus gee God alles

“ ... om Christus Jesus, my Here, te ken, oortref alles in waarde. Ter wille van Hom het ek alles prysgegee en beskou ek dit as verwerplik sodat ek Christus as enigste bate kan verkry” -Filippense 3:8.

Christus, my alles! My enigste bate. Meer belangrik as enige oortuiging, enige besittings, enige voorgeslagte of godsdienstige prestasies. Ter wille van Hom, skryf Paulus, het ek alles prysgegee! Hy kom tot hierdie slotsom nadat hy sy vroeëre oortuigings en dinge wat vir hom baie belangrik was, opgesom het – sy Joodse besnydenis, sy Israelitiese stamboom, sy wettiese prestasies (Filippense 3:5-6).

Soms luister ‘n mens met verbasing na mense wat hulself Christene noem, soms baie meelewende kerkmense, hoe hulle roem op dinge wat nie om Christus gaan nie. Daar skuil dan so ‘n valse trots in mense se eie godsdienstigheid, sy persoonlike oortuigings, sy teologiese opvattings, dat die wonder van God se genade in Jesus Christus heeltemal oorskadu word.

Hoe moet ons gesindheid wees om te kan sê: “om Christus Jesus, my Here, te ken, oortref alles in waarde”?

    * ek moet nederig word voor God en mense;
    * ek moet bereid wees om my eie vooropgestelde oortuigings aan die kern van die evangelie te toets;
    * ek moet bereid wees om my vorige verkeerde sekerhede (wat in menslike sake gegrond was) te bely en op te offer;
    * ek moet aan Christus Jesus en die genade wat in Hom bewys is, vasgryp – in die sekerheid dat “Christus Jesus my reeds Syne gemaak het” (Fil. 3:12).

Die vrug van hierdie geloofsontdekking het begenadigde mense, wat wonderlike instrumente in God se koninkryk geword het, op ‘n nuwe koers geplaas. Behalwe Paulus was daar nog duisende ander in die geskiedenis van die kerk. Prys die Here daarvoor!

Soek jy na ‘n vaste fondament, sekerheid oor jou verhouding met God, hoop vir die toekoms, oortuiging van jou ewige bestemming? In Christus Jesus skenk God alles. Hy het as Seun van God mens geword, was gehoorsaam aan sy Vader, het alles vervul om sondaars te verlos van God se oordeel en die magte van die Bose – Hy is ons hoop en krag.

Daarom kan ons ook met blydskap bely: Ter wille van Hom het ek alles prysgegee en beskou ek dit as verwerplik sodat ek Christus as enigste bate kan verkry!

Dr Callie Opperman (Deo Gloria Kuberbrief)

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css