Die Weg

 

Waar die hart van vol is, loop die mond van oor

Aangesien julle saam met Christus uit die dood opgewek is, moet julle strewe na die dinge daarbo waar Christus is, waar Hy aan die regterhand van God sit. Rig julle gedagtes op die dinge wat daarbo is, nie op die dinge wat op die aarde is nie” – Kolossense 3:1-2.

Hoekom is dit so dat as ‘n mens oor geld, werk, politiek of sport praat, almal wil luister en almal iets te sê het, maar wanneer ‘n mens oor Christus en godsdiens begin praat, daar mense is wat die onderwerp vinnig wil verander? Hoekom beskou sekere mense dit as onvanpas om godsdiens in die sosiale (en sake) omgewing te bespreek? Is dit uit vrees vir ongewildheid of is dit net skaamte?

Wat Paulus in sy brief aan die Kolossense sê, is dat ons eintlik heeldag moet dink aan die dinge wat met ons geloof in Christus verband hou. En as ons baie oor iets dink, dan praat ons natuurlik daaroor.

Omdat ons deel is van hierdie wêreld en daar dinge is wat in ons huidige omstandighede vir ons belangrik is, mag ons daaroor praat, maar dit is nie al waaroor ons moet gesels nie. Baie van die dinge wat vandag in ons gesprekke na vore kom is môre dalk nie eers meer belangrik nie. Ons kan en moet ook praat oor ons geloof in ons drie-enige God en oor ons toekoms in ons hemelse Vaderland. Hebreërs 11:13 sê dat ons maar net vreemdelinge en bywoners hier op aarde is, want ons eintlike woonplek is elders. Is ons so bevrees vir hierdie wonderlike Vaderland waarheen ons almal op pad is, dat ons nie graag daaroor wil praat nie?

Ons gesels baie oor ons  familie en oor ons kinders omdat ons hulle liefhet. Ook oor ons werk en ons finansies omdat ons afhanklik daarvan is vir ons materiële versorging. Nou die vraag: het ons Jesus Christus só lief en is ons só afhanklik van God dat ons elke dag oor Hom wil gesels? As ons werklik in afhanklikheid van God leef, dan leef en praat ons Jesus Christus. Dan is ons trots op ons Christenskap en alles anders word net bysake.

Jesus het gesê:“Elkeen wat hom vir My en my woorde skaam, vir hom sal die Seun van die mens Hom skaam wanneer Hy kom, beklee met sy heerlikheid en die heerlikheid van die Vader en van die heilige engele” (Luk 9:26). Die Christen wat hom vir die boodskap van Jesus Christus skaam en onbetrokke wil lewe, sal vind dat die rolle omgekeer word wanneer die dag van die oordeel aanbreek. Vir ons as volgelinge van Jesus Christus is daar een van twee moontlikhede: dit is die kortstondige gewildheid en gewaande heerlikheid van hierdie wêreld wat in ons gesprekke na vore kom, óf die sekere heerlikheid van die toekomstige wêreld wat ons selfs nou al kan ervaar en wat ons graag met ander wil deel!

 “en jy moet dit jou kinders inskerp en daaroor spreek as jy in jou huis sit en as jy op pad is en as jy gaan lê en as jy opstaan” (Deut 6:7).

Waar die hart van vol is..................!

-dw-

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css