Die Weg

 

Psalm 27(3) - Ons hoogste begeerte

Een ding het ek van die HERE begeer, dit sal ek soek: dat ek al die dae van my lewe mag woon in die huis van die HERE, om die lieflikheid van die HERE te aanskou en te ondersoek in sy tempel ” – Psalm 27:4.

In Psalm 27:4 sê Dawid dat ons ons fokus op slegs een doelwit in die lewe moet stel, en dit is ons gemeenskap met God en ons kennis van God. Elke woord wat Dawid hier spreek is van groot betekenis. Laat ons dan weer soos die vorige keer na elkeen van hierdie woorde kyk.

1) “Een ding” – dit verdeel jou aandag as jy na meer as een ding in die lewe probeer streef, dit verswak jou, lei tot teleurstelling en maak jou moedeloos. Daarom moet ons ons fokus en liefde plaas op die hemelse dinge.

2) “Het ek .... begeer” - wat ek nie dadelik kan bereik nie, kan ek wel begeer om te verkry. God oordeel ons na die begeertes van ons harte en hoe hard ons werk om dit te verkry, nie na wat ons werklik vermag nie.  Solank dit is:

3) “... van die HERE ...” – dit is die regte adres vir al ons begeertes, dit is waar ons ons bekers kan gaan vul, waar ons aan die deur kan gaan klop. Ons begeertes van die HERE moet heilig, nederig en onderdanig maar vurig wees. Onder Dawid se pynlike omstandighede kon ons dit verwag dat sy begeertes rus, veiligheid, en ‘n duisend ander goeie dinge sou wees, maar hy het sy hart slegs op een saak gesit – dit soek hy.

 4) “Dit sal ek soek” – ons heilige begeertes moet in besliste aksies oorgaan. Ons begeertes is die saad wat in die goeie grond van ons aktiwiteite gesaai moet word, anders sal dit geen oes oplewer nie. As dit nie tot die daad oorgaan nie, sal ons begeertes wees soos wolke sonder reën.  En wat moet ons soek?

5) “Dat ek al die dae van my lewe mag woon in die huis van die HERE” – dit is die skat waarna Dawid soek: sy gemeenskap met die Koning. In stede daarvan om sy dienswerk vir God as vermoeienis te beskou, het hy begeer om lewenslank daarmee besig te wees. Dawid het begeer om één te wees met die huishouding van God, ‘n kind wat in die huis van God gebore is om saam met sy Vader te leef, en:

6) “Om die lieflikheid van die HERE te aanskou” – terwyl ons hier op die aarde is en ook as ons in die hemel is. Watter wonderlike woord is dit nie: “die lieflikheid van die HERE”! Dink daaraan, liewe leser! Beter nog – aanskou dit deur die geloof! Dit sal wonderlik wees wanneer elke gelowige volgeling van Jesus, “die Koning in sy lieflikheid” sal aanskou! 

 7) “En te ondersoek in sy tempel” – ons moenie die samekomste van die gelowiges bywoon om net gesien te word nie. Ons moet ons daarop instel om meer van ons liefdevolle Vader, meer van ons verheerlikte Jesus en meer van die geheimenisvolle Gees te leer, sodat ons ons glorieryke God met meer eerbied sal kan aanbid. Ons moet ons samekomste voor die aangesig van die HERE gebruik om meer te leer aangaande die wil van God en hoe ons dit moet uitvoer, ons moet leer van ons belang in die hemelse stad en hoe ons verseker daarvan kan wees. Dit sal nie vir ons nodig wees om in die hemel meer te leer nie, want daar sal ons alles ten volle ken, net soos ons ten volle geken is (1 Kor 13:12). Maar in die tussentyd moet ons by die voete van Jesus sit, en ons inspan om van Hom te leer.

(Vergende: die oorwinningslied - verse 5 en 6)

 -Charles H Spurgeon (1834 - 1892)-

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css