Die Weg

 

Hoe ons moet lewe

Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir Hom goed en aanneemlik en volmaak is”- Romeine 12:2 NAV.

Praat net wat goed en opbouend is volgens die eis van omstandighede, sodat dit julle hoorders ten goede kan kom. En moenie die Heilige Gees van God bedroef nie, want Hy het julle as die eiendom van God beseël met die oog op die verlossingsdag” – Efesiërs 4:29-30 NAV.

Julle moet dus nie traag word nie, maar die voorbeeld navolg van dié wat deur geloof en geduld deel gekry het aan die dinge wat God beloof het”  - Hebreërs 6:12.

Ons is so geneig om ons aandag net te vestig op die goedheid wat ons van die Vader deur Jesus Christus ontvang, en dan die vermaning tot ‘n heilige en aan God welgevallige lewe, mis te kyk.

Die vermanings wat in die Woord van God (die Bybel) voorkom, is juis daar tot heil van jou siel en om jou teen dwaling te beskerm. As jy hierdie vermanings ter harte neem, sal jy ‘n opregte begeerte hê na die evangelie van vrede, en sal dit die verlossende liefde van Jesus in jou opwek. Jou woorde en dade sal hierdie evangelie tot lof van God uitdra, wat die hoofsaak is vir God in hierdie wêreld. Ons is daartoe geroep om mense na die volle toewyding aan Jesus Christus te lei. Mense wat hierdie opdrag nakom sal ervaar hoe die krag van God in hulle lewe en werk te voorskyn tree.

Die lewe wat jy nou in die vlees leef, is deur die geloof in die Seun van God. Daarom moet jy deur die Heilige Gees streef na ‘n voortdurende, sielsverkwikkende gemeenskap met die Vader en die Seun. Waak sorgvuldig oor jou drifte, oor jou handel en jou wandel, sodat jy nie die Gees van God bedroef en sy vertroostende invloed jou ontneem word nie. Wees altyd bereid tot alle goeie werke wanneer ookal  jy die geleentheid en die vermoë daartoe het. Dra sorg dat daar deur jou handelswyse geen kwaad gepraat kan word oor jou lewe in Christus nie. Laat jou nie beweeg om deur druk van buite jou oog van jou hart af te wend nie.

Die geskrewe Woord van God bly steeds jou enigste reëlboek vir jou beginsels en jou dade. Alles wat strydig is met die eer van jou Verlosser, waardeur sy genade, werk en verlossing nie geprys word nie, kom ook nie van Hom wat jou geroep het nie, en moet deur jou vermy word. Streef met alle erns na nederigheid, geduld, selfverloëning, innerlike heiligheid en alle ander gawes van die Gees. Die geseënde gevolge daarvan sal ook nie vir jou uitbly nie.

En mag julle in al die goeie wat julle in woord en daad doen, bemoedig en gesterk word deur ons Here Jesus Christus en God ons Vader. Hy het aan ons sy liefde bewys en aan ons deur sy genade ‘n blywende troos en goeie hoop gegee” (2 Tes 2:16-17).

- dw-  (Met aanhalings van CH von Bogatzky).

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css