Die Weg

 

Krag van die evangelie (3) - Krag tot gesonde verhoudings

"Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie!" Lukas 23:34.

Die evangelie wys ons die weg na gesonde onderlinge verhoudings. Mense raak dikwels verbitterd as hulle op die een of ander manier te na gekom word. Haat, wraakgevoelens en onversoenbaarheid begelei hulle dan hul lewe lank - selfs mense wat sê dat hulle Christene is. Dit is mense wat die evangelie nog nie deel van hul lewe gemaak het nie.

Neem Josef as ‘n voorbeeld. Sy broers het hom in die ware sin van die woord verraai en verkoop. Later word hy - hoewel onskuldig - in die gevangenis gewerp, waar hy jare lank sit. Hierdie jong man moes eintlik ‘n geweldige psigiese skade daardeur opgedoen het. As hy later weer sy broers ontmoet sê hy egter vir hulle: "Maar wees nou nie bedroef nie, en laat daar geen ontstemming by julle wees dat julle my hierheen verkoop het nie. Want om lewens te behou, het God my voor julle uit gestuur" (Gen 45:5 OAV). Hy het verstaan dat alle dinge - selfs die gemeenste mense in ons lewens - ‘n beduidende rol speel en  dat God immer iets goeds voorhande het met die lewe van Sy kinders. Josef word uiteindelik ook ‘n regeerder oor die hele Egipteland (Gen 45:8-9). Deur sy verankering in die Woord van God en die oorlewingskrag wat hy daaruit geput het, het hy nie ‘n verbitterde mens geword nie, maar sê hy aan sy broers: “Ek vergewe julle, want dit is God wat die weg van my lewe bepaal het.” En Sy gedagtes is hoër as ons gedagtes!

Dieselfde sien ons ook by Job. Sy vrou het God se Woord nie verstaan nie en was verbitterd. Daarom raai sy haar man in sy leed aan: "Bly jy nog steeds vroom? Vervloek God en sterf!" (Job 2:9 NAV). Maar Job weet dat die Vader immer in ons lewe regeer, ook in die tyd van nood. Daarom kon hy beken: "Die HERE het gegee, en die HERE het geneem: die Naam van die HERE sy geloofd! " (Job 1:21 OAV).

Die uitnemendheid van hierdie waarheid word deur Jesus self getoon. Wanneer die mense hom slaan en gésel, die doringkroon op Sy hoof plaas en die spykers deur Sy hande en voete dryf, toe Hy die beeld was van ellende en lyding, van pyn en swakheid, was Hy nie bitter nie en het Hy geen wraakgevoelens gekoester nie, want Hy bid: "Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie!" (Luk 23:34). Jesus het sterk gestaan in die evangelie wat Hy self aan die wêreld gegee het. Hy het geweet Sy lewe word nie deur die misdadigers bepaal wat Hom sou ombring nie. Hy ervaar nie dit wat bose mense aan Hom wil doen nie, maar hy beleef net dit wat God vir Hom beplan het.

God het ook ‘n plan met jou lewe. En as jy uit die evangelie leef, maak dit jou ook sterk. Dit verdryf alle bitterheid uit jou hart en alle verharding, alle onversoenbaarheid. Die evangelie is die medisyne vir die siel, en ‘n krag van God, wat almal red wat daarin glo.

Ds. Wolfgang Wegert* 
* Arche Evang-reformierte Freikirche Hamburg

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css