Die Weg

 

God se trou van geslag tot geslag (3)

 - Hy dink aan Sy beloftes van ontferming -

"Sy dienaar Israel het Hy te hulp gekom deur te dink aan sy beloftes van ontferming soos Hy dit toegesê het aan ons voorvaders, aan Abraham en sy nageslag tot in ewigheid" Lukas 1:54-55 NAV.

Die lofsang van Maria eindig met ‘n geweldige waarheid. Sy prys die verbondstrou van God. "Sy dienaar Israel het Hy te hulp gekom deur te dink aan sy beloftes van ontferming soos Hy dit toegesê het aan ons voorvaders, aan Abraham en sy nageslag tot in ewigheid". Waarvan sing Maria hier? Van die ewige genadeverbond van God wat Hy met Abraham gesluit het. Hy het tot die aardsvader gesê: "En Ek sal my verbond oprig tussen My en jou en jou nageslag ná jou in hulle geslagte as ‘n ewige verbond, om vir jou ‘n God te wees en vir jou nageslag ná jou" (Gen 17:7 OAV).

En op ‘n ander plek sê die HERE vir Abraham:  "en jou nageslag sal wees soos die stof van die aarde, en jy sal uitbrei na die weste en ooste, en na die noorde en suide; en in jou en jou nageslag sal al die geslagte van die aarde geseën word" (Gen 18:14 OAV).  Abraham ontvang so ‘n belofte terwyl hy nog geen nakomeling gehad het nie. Maar toe hy alreeds 100 jaar oud was gee God aan hom die seun van die belofte. Isak was die seun van genade, en dan gaan dit verder na Jakob, Juda, Boas, Isai, Dawid, Salomo, Hiskia, Manasse, en so verder tot by Christus.

Maar dáár stop die genadelyn nie. Nadat die Here Sy geweldige verlossingswerk gedoen het, giet Hy die Heilige Gees uit, en die beloftelyn versprei in die nasies en ook dáár van geslag tot geslag. Ja, miljoene der miljoene mense het gedurende die verloop van die geskiedenis tot kinders van Abraham geword - want:  “die wat uit die geloof is, hulle is kinders van Abraham” (Gal 3:7).  Ja, God het Sy verbond gehou wat hy aan Abraham gesweer het. En Maria is oorweldig deur hierdie verbondstrou van haar God, en sy prys Hom met vreugde.

Vir Israel het dit baie keer gelyk asof God sy volk verwerp het. Vir tye was daar geen Woord van God en geen seën in Israel nie. Waar het die beloftes van die HERE dan gebly? Waar was Sy verbond? Maria herken die beloofde Messias onder haar hart: God hou Sy woord. Hy is getrou. Nieteenstaande die afval en afgodediens was daar altyd ‘n klein oorblyfsel (Jesaja 10:22) wat uit genade uitgekies is. Dit geld vir alle tyd en ewigheid: "Want berge mag wyk en heuwels wankel, maar my goedertierenheid sal van jou nie wyk en my vredeverbond nie wankel nie, sê die HERE, jou Ontfermer" (Jes 54:10).

Liewe leser, ons God verlaat ons nooit. Ook wanneer ons Hom versaak, wanneer ons ontrou is en Sy verbond nie waardig is nie, bly Hy getrou. Dít wat Hy aan Abraham en sy nakomelinge toegesê het en met ‘n goddelike eed vir ewig bevestig het, geld ook vir ons.  Ons is kinders van genade, kinders van die verbond, en ons sal nie verlore gaan nie.  Sy appél op jou sal jou nie teleurstel nie. Ons kan baie nood en leed ervaar, ja ook deur die dal van doodskaduwee gaan, maar Hy sal ons siele red en tuis bring na Hom toe - daarheen waar daar geen leed meer sal wees nie.

Dan sal ons die groot stem vanaf die troon van God hoor: "Kyk, die tabernakel van God is by die mense, en Hy sal by hulle woon, en hulle sal sy volk wees; en God self sal by hulle wees as hulle God. En God sal al die trane van hulle oë afvee, en daar sal geen dood meer wees nie; ook droefheid en geween en moeite sal daar nie meer wees nie, want die eerste dinge het verbygegaan. En Hy wat op die troon sit, het gesê: Kyk, Ek maak alles nuut. En Hy het aan my gesê: Skryf, want hierdie woorde is waaragtig en betroubaar" (Open 21:3-5). Die God van Abraham, Isak en Jakob sal Sy woord gestand doen. Hy sal sy verbond hou van geslag tot geslag. Ja, "Hy het sy kneg Israel bygestaan, sodat Hy aan sy barmhartigheid sou dink soos Hy tot ons vaders gespreek het - aan Abraham en sy nageslag tot in ewigheid" (Luk 1:54-55).

So sal Hy in Sy barmhartigheid ook aan ons dink van nou af tot in ewigheid.

Ds. Wolfgang Wegert*  (Effens verkort)
*Arche Evang-reformierte Freikirche Hamburg

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css