Die Weg

 

Deur die krag van die Heilige Gees

"en wanneer die Vader in my Naam die Voorspraak, die Heilige Gees, stuur, sal Hy julle alles leer en julle herinner aan alles wat Ek vir julle gesê het" (Joh 14:26)."

Ons het gister gesien hoe Petrus en die ander dissipels in vertwyfeling na die toekoms gekyk het.  Dit is duidelik dat hulle nie al die gebeure rondom Jesus se kruisiging werklik verstaan het nie, en nie begryp het wat Jesus in die voorafgaande dae vir hulle vertel het nie. 

Jesus het geweet dat sy dissipels eers sou moes terugkyk op hierdie gebeure voordat hulle dit werklik sou kon verstaan en dat hulle dit alleen onder die leiding van die Heilige Gees sou kon doen. Jesus het al vooruit vir sy dissipels gesê: "en wanneer die Vader in my Naam die Voorspraak, die Heilige Gees, stuur, sal Hy julle alles leer en julle herinner aan alles wat Ek vir julle gesê het" (Joh 14:26 NAV). Dit is dan ook  eers nadat die Heilige Gees oor hulle gekom het dat die apostels met krag die evangelie kon verkondig. In Handelinge 3 en 4 sien ons hoe Petrus onder die leiding van die Heilige Gees ‘n nuwe mens geword het. Binne enkele weke het hy verander van 'n vertwyfelde visserman tot die selfversekerde verdediger van die evangelie voor die Joodse Raad. “Die Joodse Raad was verbaas toe hulle Petrus en Johannes se vrymoedigheid sien, want die Raad het geweet dit is maar ongeleerde en eenvoudige mense” (Hand 4:13).   

 Jesus noem die Heilige Gees die “Gees van die waarheid”: "Wanneer die Voorspraak kom wat Ek vir julle van die Vader af sal stuur, die Gees van die waarheid, wat van die Vader uitgaan, sal Hy oor My getuig" (Joh 15:26 NAV).

Net so kan ons nie vandag die lewe en sterwe van Christus begryp as die Heilige Gees nie die geheimenis daarvan aan ons bekend maak nie.  "Broers, ons weet dat God julle wat Hy liefhet, uitverkies het, want die evangelie wat ons aan julle verkondig het, het nie bloot met woorde tot julle gekom nie, maar ook met krag en deur die Heilige Gees en met volle oortuiging" (1 Tes 1:4)

Ons het almal die Heilige Gees van God ontvang: "Julle het die Heilige Gees, wat in julle woon, van God ontvang, en julle behoort nie aan julleself nie" (1 Kor 6:19). Maar ons sien nie altyd dat die krag van die Heilige Gees in ons lewens tot uiting kom nie, want ons maak ons oë toe vir die waarheid! 

Wil jy ook die krag van die Heilige Gees in jou eie lewe sien? Wend jou dan na die Woord van God - die Bybel. Deur hierdie Skrif het die Gees van die Waarheid mense na die waarheid gelei. Ons Here Jesus haal self die Skrif aan wanneer Hy van Homself getuig: "...  naamlik dat alles vervul moet word wat in die wet van Moses en in die profete en psalms oor My geskrywe is." (Lukas 24:44). Petrus sê ook : "En dit het vir ons die boodskap van die profete nog meer bevestig. Hierdie boodskap is soos ‘n lamp wat in ‘n donker plek skyn. Julle sal goed doen as julle in sy lig bly totdat die dag aanbreek en die môrester opkom in julle harte" (1 Petrus 1:19 NAV).

(Lees gerus ook weer gister se boodskap - "Wanneer dit lyk of die Here ons verlaat het")

-dw-

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css