Die Weg

 

Wees wat jy is, voluit!

"En Jesus antwoord hom: Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand" Matteus 22:37 (OAV).

So halfpad na hierdie kant toe en halfpad na daardie kant toe. So is ons maar gewoonlik.

Die Noorse dramaturg, Henrik Ibsen, verwys in een van sy werke na dié soort lewenshouding. Vry vertaal, lui dit soos volg:

Loop maar 'n bietjie met oop oë en ore rond en jy sal oplet hoe almal maar van alles so 'n bietjie is. 'n Bietjie vroom . . . volgens tradisie; op Sondag 'n bietjie ernstig; 'n bietjie opgewonde as daar feesgevier word; 'n bietjie nalatig met beloftes . . . 'n bietjie uitgeslape as die gegewe woord gehou moet word.

Is dit nie asof jy in 'n spieël kyk as jy dit lees nie? Wie van ons is volkome die een of die ander? Ons is maar altyd so ‘n bietjie van dit en ‘n bietjie van dat!

'n Bietjie Christelik, maar nie te veel nie...! Dan ook weer 'n bietjie onchristelik - op sy tyd. Maar ook dit weer nie te erg nie.

Met albei partye vriende hou . . . dan is almal jou vriende. ‘n Mens noem dit lamlendigheid! Jy hink op twee gedagtes - en jy loop mank aan altwee bene.

Maar die Here Jesus eis alles . . . alles of niks. Heeltemal vir Hom - of niks vir Hom nie. Jy kan nie een hand aan God gee en met die ander hand na die sonde gryp nie. Dit probeer jy doen, maar dit werk nie uit nie: God eis ons geheel en al op, volgens die Here Jesus se woorde in Matteus 22:37 (hierbo). En laat daardie één woord al jou slapheid en holheid platslaan. Daardie woord wat kort-kort weer herhaal word: jou hele, jou hele, jou hele ... Wees wat jy is, voluit, geheel en al, nie half nie, nie in stukke verdeel nie. Heeltemal sonder God - sien jy daarvoor kans? Anders is jy heeltemal van God en heeltemal vir God. Heeltemal gelowig. Heeltemal met die Here. “Here, ek glo. Kom my ongeloof tot hulp!”

Dr FE Hoekstra in Dagfinale

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css