Die Weg

 

'n Vuur wat nie geblus kan word nie (2)

Hy gee die vermoeides krag, Hy versterk dié wat nie meer kan nie. Selfs jongmanne word moeg en raak afgemat, selfs manne in hulle fleur struikel en val, maar dié wat op die Here vertrou, kry nuwe krag. Hulle vlieg met arendsvlerke, hulle hardloop en word nie moeg nie, hulle loop en raak nie afgemat nie” Jesaja 40: 29-31.

Ons het gister gesien hoedat die Heilige Gees in ‘n mens word soos ‘n vuur wat nie geblus kan word nie.  Maar daar is ook ‘n vuur wat wel geblus kan word. Dit is die vuur van die Naamchristene, die vuur van ‘n uiterlike belydenis. Ongelukkig is daar heelwat mense, ook binne die Kerk, wat net in ‘n kunsmatige lig van ‘n emosionele vuur lewe. Dit word duidelik in die oomblik van krisis, wanneer hulle soos die vyf onverstandige meisies roep:  “ons lampe gaan dood” (Mat 25:8). 

Daar is egter ‘n lamp wat nie kan doodgaan nie. Dít is die vuur van die Heilige Gees in die siele van die wedergebore mense. Dit is ‘n vuur van volharding in die moeilikste omstandighede.

Ons weet dat Jeremia deur God as profeet geroep is. Hy het vir 50 jaar die oordeel van God oor die sondige volk verkondig, maar hulle wou nie luister nie. Hulle het teen hom opgestaan, sy prediking verwerp, geweldadig teen hom opgetree, hom in ‘n modderput gegooi en hom saam gesleep na Egipte. Jeremia het in sy lewe self moedeloosheid ervaar: "Vervloek is die dag waarop ek gebore is, die dag waarop my ma my in die wêreld gebring het; mag dié dag altyd sonder seën wees" (Jer 20:14).

My vraag aan jou is: voel jy ook só verlate? Wil jy ook die handdoek ingooi? Sê jy ook: “ek kan nie meer nie, daar is geen vrug op my arbeid nie, my vuur is uitgebrand?” Miskien gaan jy sover om te sê: wat hou my geloof vir my in? Maar hoor wat sê Jeremia ook. Hy voer ‘n alleengesprek vir God en vir ons: "En wanneer ek dink ek sal my aan Hom nie steur nie en nie meer in sy Naam praat nie, dan word dit in my soos ‘n vuur wat brand en waarvan ek nie kan loskom nie"  (Jer 20:9).  Jy kom nie los van God en nie los van Jesus nie. Daar is ‘n anker met ‘n weerhaak in jou hart! Ons behoort aan Jesus.

Jy vind jouself miskien in ‘n situasie van verlatenheid, van uitgebrandheid. Jou eie vleeslike ywer voer jou nie na sukses nie, maar na teleurstelling. Jy het baie sondes op jou gelaai, baie foute gemaak, daar is baie misverstande. Jou lewe is nie so vrugbaar as wat jy dink dit behoort te wees nie. En jy vra: “waar is die Heilige Gees?”. Maar vervloek nooit die dag waarop jy gebore is nie, want die vuur wat die lewende God eenmaal in jou aangesteek het, sal nooit ophou brand nie. Jy sal ‘n lamp en ‘n vlam wees wat nooit uitdoof nie.

Dit is die kwaliteit en die wese van die Heilige Gees in teenstelling met al die vure van hierdie wêreld. Die vuur van die Heilige Gees kan deur niemand doodgetrap of geblus word nie. Ook wanneer ons moeg word gee Hy ons nuwe krag (sien ons teksvers hierbo).

Ons harte moet brand uit liefde vir Jesus Christus. God sal ook aan jóú nuwe moed gee. Die skrywer van die Hebreër-brief sê: "Maar ons is nie van dié wat terugdeins en verlore gaan nie; nee, ons glo en ons sal lewe" (Heb 10:39). In ons brand daar ‘n onblusbare vuur, want in ons woon daar ‘n onsterflike Gees, en ons leef ‘n ewige lewe. Petrus sê vir die Joodse Raad wat die apostels wou vervolg:  "Wat ons betref, dit is onmoontlik om nie te praat oor wat ons gesien en gehoor het nie" (Hand 4:20). En Paulus sê: "As ek die evangelie verkondig, is dit nie vir my ‘n rede om te roem nie. Ek verkondig die evangelie omdat ek móét! En wee my as ek dit nie doen nie!" (1 Kor 9:16). Martin Luther  het tydens sy verhoor gesê:  “Hier staan ek. Ek kan nie nie anders nie”.

In die wedergebore kinders van God is daar ‘n passie geplant wat nie afkomstig is van enige mens of menslike leerstellings nie. In ons harte brand ‘n vuur. Die vuur van die Heilige Gees.

Verwerk uit:  Das nie verlöschende Feuer - ds Wolfgang Wegert
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css