Die Weg

 

Strome van lewende water

"maar elkeen wat drink van die water wat Ek hom sal gee, sal in ewigheid nooit dors kry nie, maar die water wat Ek hom sal gee, sal in hom word ‘n fontein van water wat opspring tot in die ewige lewe" Johannes 4:14 OAV.

Die Heilige Gees is oral in die wêreld in die harte van die wedergeborenes. God se kinders is vol van die Heilige Gees. Dit is ‘n fontein waaruit strome van lewende water (d.i. gawes van die Heilige Gees) vloei.

Wat vloei dan uit wanneer mense die gawe van die Heilige Gees ontvang?

Handelinge 2:41-42 sê dat die gelowiges wat hulle bekeer het, hulle laat doop het en dat hulle hul toegelê het op die leer van die apostels en deelgeneem het aan die onderlinge gemeenskap:  "Hulle het hulle heelhartig toegelê op die leer van die apostels en die onderlinge verbondenheid, die gemeenskaplike maaltyd en die gebede" (Hand 2:42 NAV). Hulle het verlang na God se Woord en die gesamentlike maaltye, en hulle het saam gebid. Hulle het eensgesind en vol liefde saamgeleef. Dit is die wese van ‘n wedergebore, Geesvervulde mens.

Daar is strome van liefde wat van Christus uitgaan: "want God het sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat Hy aan ons gegee het" (Rom 5:5 NAV). Die Heilige Gees bewerk in die lewe van ‘n Geesvervulde mens ook die vrugte van: "liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing" (Gal 5:22). Dit gebeur natuurlik nie onmiddelik nie (sien 2 Kor 4:16 en Kol 3:10), maar as ‘n boom na jare nog geen vrugte, blare of botsels toon nie, dan is dit duidelik dat die boom geen lewe in hom het nie. Daarom sê Jesus: "So sal julle hulle dan aan hul vrugte ken" (Mat 7:20). Wanneer ‘n mens sê dat hy aan Christus glo, moet die vrugte van die Gees op die duur ook in sy lewe na vore kom. Dan word jou karakter ‘n "aangename geur" (2 Kor 2:15) vir jou omgewing, en jou geheiligde lewe is aangenaam vir jou medemens. Hulle sien Christus in jou wese raak. Die strome van die opwekkende krag van God kan nie by ware Christene misgekyk word nie. Want wie die Heilige Gees in hom omdra, uit hom vloei die strome van die Gees ook weer uit.

‘n Geesvervulde mens loop oor van die gawe van diensbaarheid. Paulus skryf in 1 Korintiërs 12:7 "Aan elkeen afsonderlik word ‘n werking van die Gees gegee tot voordeel van almal". Dit beteken dat elke lid van die liggaam van Christus vervul is met die Gees en dat elkeen sy eie unieke gawes vir sy spesifieke doel ontvang het. "Net soos die liggaam ‘n eenheid is en baie lede het, en soos al die lede saam, al is hulle baie, een liggaam vorm, so is dit ook met die liggaam van Christus" (1 Kor 12:12).Die liggaam kan net ‘n volkome eenheid vorm as al die lede saamwerk. En so loop Christene oor van vreugde om deelgenote te wees in die geloof, vreugde om saam te bid, en vreugde om te dien.

Mag elkeen van ons as Christen bewus word van die strome wat die Heilige Gees uit ons sal laat vloei. Laat ons daaruit lewe en daarop antwoord, naamlik om ons lewe oorvloedig te gee sodat ons tot seën kan wees vir ander.

(Verwerk uit: Ströme lebendigen Wassers - ds Wolfgang Wegert)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css