Die Weg

 

Om te (wil) verander

En die Gees van die HERE sal oor jou (Saul) vaardig word, sodat jy saam met hulle sal profeteer en in 'n ander mens verander word” 1 Samuel 10:6.

Verandering is nie so maklik as wat dit klink nie. Om byvoorbeeld jou gewoontes te verander is harde werk. Dit vra wilskrag en volharding. En hoe ouer ons word hoe moeiliker kan dit raak om verandering te aanvaar. Mens raak mos mettertyd gewoond aan jouself: dis soos ek is. Vat my soos ek is of los my.

En tog is die refrein van die Skrif dat ons as sondaars moet verander. Die woord wat die verandering beskryf is bekering. Daar is twee Griekse woorde vir bekering in die Nuwe Testament. Die woord 'metanoia' beteken veral die wegdraai van die bose en die woord 'epistrofé' beteken die terugdraai na God (Hand 3:19, 26:20). Albei dui egter 'n totale verandering van hart, wil en leefwyse aan. Vir die mens is daar die bekering vanuit ongeloof (heidendom) tot geloof in Jesus Christus. Daarna volg egter ook nog die aanhoudende verandering van jou leefwyse en lewenswandel. Verandering is dus bekering én heiligmaking. As riglyn daarvoor gee God aan ons sy wet.

Voortdurende verandering is ook 'n opdrag van God aan sy kinders. Ons lees in Romeine 12:2 -"Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe". Ware daaglikse bekering vra verandering van denke en wil. Dit gaan oor die wil om te verander. Ons wil verander om al hoe meer na die beeld van God vernuwe te word. En dit beteken dus dat ons gewillig en bereid is dat die Gees van God, soos in die geval van Saul, van jou 'n totale ander mens maak. Jeremia noem dit dat die klipharte vervang word met 'n hart van vlees.

As die Gees van God ons verander dan dra ons ook die vrug van die Gees. Die vrug van die Gees is "liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing" (Gal 5:22).

Gaan bekyk dus jou eie lewe (jou vrug) en sien of jy al verander het en waar jy nog werk het om te doen. Gaan dan biddend na die Gees van God en na sy Woord, sodat die Here jou en my ook só kan verander dat ons eintlik 'n ander mens kan word. 'n Mens wat vir God en voor God aanvaarbaar kan wees.

Ds Maarten van Helden

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css