Die Weg

 

Om God te ken

(Hierdie boodskap volg op “Volkome vertroue op God” van 16 Maart)

dit weet ek dat God aan my kant is” Psalm 56:10 OAV.

Wat Dawid in vers 10 van hierdie Psalm sê is: “Ek weet, dat U my God is”. Wat ‘n aangrypende stelling wat Dawid hier maak.  Dit is iets om te onthou sodat ons dit kan nasê. Sit dit in jou slingervel as die angs en sorge voor jou kom staan. Laat dit die pyl in jou boog wees.  Hierdie stelling herinner ons ook aan Job waar hy uitroep:  "Maar ek, ek weet: My Verlosser leef" (Job 19:25).

Dawid het sy God geken. Hoe kan ‘n mens op iemand vertrou wat jy nie ken nie? Jy kan slegs ‘n mens vertrou wat jy ken. Daarom skerp ons dit by ons kinders in: “Moenie ‘n vreemde persoon vertrou nie”. En waarom kan Dawid die HERE vertrou? Omdat hy Hom geken het. En waardeur het hy Hom geken? Hoor wat hy in die volgende vers sê: “In God, wie se woord ek prys, in die Here, wie se woord ek prys” (v 11 NAV). Dit het hy ook in vers 5 uitgeroep:  "In God, wie se woord ek prys, in God stel ek my vertroue, ek is nie bang nie" (NAV).

Hoe leer ons God ken vandag? Daarom die vraag: watter rol speel die Bybel in jou daaglikse lewe? Wanneer jy dit net af en toe lees sal jy God se Karakter, Aard en Heilige Wese nie ken nie. Dan weet jy nie veel van Hom nie. Wanneer jy egter deur die Heilige Skrif leer hoe regverdig Hy is, hoe waarheidsliewend, hoe wys, hoe goed, barmhartig en geduldig, maar ook hoe soewerein en almagtig, sal jy Hom meer en meer vertrou. Jou verhouding met Hom sal al meer vertrouliker word. En jy sal merk hoe volkome jy jou op Hom en Sy beloftes kan verlaat. Wanneer jy met God se Woord omgaan en die Bybel jou daaglikse voedsel is, dan leer jy alle aspekte van God se Wese ken. Dan het jy nie ‘n beeld van God wat jy uit jou binneste na vore bring en uit jou gevoel skep nie, maar dan ken jy God soos Hy werklik is. En hierdie groeiende kennis van God beskerm jou teen die angs. Daniël stel dit baie duidelik: "maar die mense wat hulle God ken, sal vasstaan" (Dan 11:32 NAV).  Hulle sal sterk wees en hulle nie aan vrees oorgee nie, maar sal saam met Dawid sê: "In God, wie se woord ek prys, in God stel ek my vertroue, ek is nie bang nie" (v 5 NAV).

 (Uit:: "...der die Tränen zählt" – ds Wolfgang Wegert)

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css