Die Weg

 

Om deur jou eie vuur gebrand te word

"Maar julle wat vure aansteek, wat brandpyle gereed maak, julle sal in julle eie vuur brand, deur julle eie brandpyle sal julle doodbrand. Dit is My mag wat dit oor julle bring, julle sal beland in die plek waar die pyn nooit ophou nie
Jesaja 50:11 NAV.

Die ware betekenis van hierdie vers uit Jesaja 50 vind ons eers as ons Jesaja 49 tot 53 in sy geheel saamlees. Dit handel hier oor die profesie van die komende Verlosser (Jesus Christus), wat in die profetiese woorde as die "Kneg van die HERE" (of Dienaar in die NAV) voorgestel word, omdat Hy die Wil van God die Vader sou uitvoer.  (Die OAV word gebruik omdat dit die profesieë duideliker uitbeeld).

In die eerste drie verse van Jesaja 50 praat die HERE hard met sy verbondsvolk: “weens julle ongeregtighede ...en..julle oortredinge” (v 1) en verwyt Hy hulle: “Waarom het Ek gekom en daar was niemand nie?” (v2). Hierdie selfde verwyt sien ons ook in Matteus 23:37 met Jesus se klag oor Jerusalem.  Dit word uiteindelik saamgevat in die oordeel wat die aanklaers van Jesus oor hulself uitspreek (Matt 27:22-25).

Om uit hierdie moeras van sonde te kom stuur die HERE die Verlosser wat as sy getroue Kneg in hierdie profesieë aangedui word. Die lof van die Kneg van die HERE word op vier plekke in Jesaja besing. Hy word voorgestel as die Uitverkorene van die HERE wat ‘n kalme Regter sal wees (Jes 42:1-4), as Lig vir die nasies (Jes 49:6), as Profeet wat moes ly (Jes 50:4-9) en ten slotte as die veragte en tog volmaakte Verlosser (Jes 52: 13-53). Uiteindelik word alles saamgevat in Jesaja 53 waarin Sy lyding en verheerliking aangekondig word (Jes 53:12).

In Jesaja 50 word die Kneg van die HERE soos volg beskryf: Hy het ‘n tong waarmee Hy mense kon verkwik (v4), ore waarmee Hy op die woorde van die HERE kon let (v5). Hy was nie ongehoorsaam aan Sy opdrag nie en het nie daarvoor teruggestaan (agteruitgewyk) nie (v5). Hy het sy rug, wange en gesig gegee om geslaan en gesmaad te word (v6). Hoe kon Jesus hierdie mishandeling, angs en die verlatenheid van God aan die kruis verdra? Hy het geweet dat die eerste en die laaste woord aan God behoort het! Hiervoor beklee Hy ‘n ereplek: "Daarom sal Ek Hom ‘n deel gee onder die grotes, en met magtiges sal Hy buit verdeel; omdat Hy sy siel uitgestort het in die dood en saam met die oortreders getel was, terwyl Hy tog die sonde van baie gedra en vir die oortreders gebid het" (Jes 53:12).

In Jesaja 50:10 beveel die HERE ons om op Hom te vertrou en om na Jesus Christus, van Wie hier geprofeteer word, te luister. In Jesaja 50:11 spreek Hy egter ‘n oordeel uit oor hulle wat nie na Hom luister nie en in die lig van hulle eie vuur wil wandel.

As dit donker word om ons heen moet ons nie ons uitweë, sonder geloof in Hom en onafhanklik van Hom, probeer soek nie.  Dit is vure wat ons vir onsself aansteek en waarmee ons ons kan verbrand. Die Here Jesus het gesê: ""Ek is die lig vir die wêreld. Wie My volg, sal nooit in die duisternis lewe nie, maar sal die lig hê wat lewe gee" (Joh 8:12 NAV).

- dw –

(OAV = Ou Afrikaanse Vertaling van 1953)
(NAV = Nuwe Afrikaanse Vertaling van 1983)

 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css