Die Weg

 

Aanvaarding

Deur die geloof is Henog weggeneem om die dood nie te sien nie: en hy is nie gevind nie, omdat God hom weggeneem het; want voor sy wegneming het hy getuienis ontvang dat hy God behaag het” Hebrieërs 11:5 (OAV) “...hy het geleef soos God dit wou.” (NAV)

Dit vraag is sekerlik, wat behaag God? Hoe wil God hê moet ons lewe? Is my lewe soos wat God dit wil hê?

Dit is by die mens ’n diepgewortelde saak om deur ander mense aanvaar te word. Trouens, dit is een van die sterkste dryfvere in die meeste mense se lewens. Dink maar hoe klein kindertjies sal uitroep: “Pappa, mamma, kyk wat het ek gedoen!”. Dink maar hoe verliefdes se dade daarop gerig is om die ander se aanvaarding of goedkeuring te kry.

Belangrik is egter om weens die regte redes aanvaarding te verkry. So maklik kan ’n mens met selfgesentreerde redes dinge doen om aanvaar te word, sodat jy in die middelpunt staan en jy erken en geken word as so ‘n “goeie, oulike mens”.

Kom ons lees ook Heb 11:6 (NAV) “As ’n mens nie glo nie, is dit onmoontlik om te doen wat God wil. Wie tot God nader moet glo dat Hy bestaan en dat Hy die wat Hom soek, beloon.” Die groot genade vir die gelowige is dat ons God ken en uit sy Woord duidelik weet wat Hy van ons vra. Ons weet baie duidelik wat vir God goed en aanneemlik is. Maar ons weet ook dat ons dit nie uit onsself kan doen nie. Alleen onder die leiding van die Heilige Gees en deur sy Woord en deur God se genade kan ons doen wat vir Hom goed en aanneemlik en volmaak is. Jesus Christus het vir ons alles gedoen wat nodig is. Hy het vir al ons sondes gesterf en in Hom alleen is ons volmaak voor God. Daarom moet ons altyd deur Jesus Christus tot God die Vader bid.

In alles wat ons doen moet dit nie wees om deur mense raakgesien te word nie, maar dit moet tot eer van God wees.

Kol 3:23-24 “Wat julle ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here en nie vir mense nie, omdat julle weet dat julle van die Here as beloning sal kry wat Hy belowe het. Christus is die Here in wie se diens julle staan.”

In Jesus Christus is ons dus reeds aanvaar deur God ons Vader. Meer as dit, ons is nie net aanvaar nie, maar ons is sy aangenome kinders met ’n volle erfporsie en testament. Ons is kinders van God wat nou reeds vir Hom leef, soos ons ook in die hiernamaals ten volle vir Hom en tot sy eer sal leef.

Ds Gerrit Kruger

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css