Die Weg

 

Die Landbouer

Ek is die ware wingerdstok en my Vader is die landbouer” - Johannes 15:1 OAV.

‘n Boer (landbouer) plant ‘n wingerd, versorg dit en verheug hom in die vrugte wat hy pluk. Jesus sê: “My Vader is die landbouer”. Christus vergelyk Homself met ‘n wingerdstok wat deur die Vader geplant is.  Sy hele lewe as mens het uit die Vader voortgekom. In alles het Hy die eer van die Vader gesoek. Hy het aan ons getoon wat die verhouding tussen skepsel en Skepper moet wees. Hy het in ons plek kom staan. Die wyse waarop Hy met die Vader geleef het, is ook wat Hy aan ons wil oordra: "Want uit Hom en deur Hom en tot Hom is alle dinge" (Rom 11:36).  Hy het die ware Wingerdstok geword sodat ons ware lote kan wees. Dit is ‘n les in absolute afhanklikheid en volkome vertroue.

Christus het altyd geleef volgens wat Hy gesê het: "die Seun kan niks uit Homself doen .. nie" (Joh 5:19). So afhanklik as wat die wingerdstok is van die boer vir die plek waar dit geplant sal word, vir sy beskerming, vir sy water en vir sy snoeiing, só afhanklik was Christus elke dag  van die Vader vir die wysheid en die krag om die wil van die Vader te doen. Soos wat Hy in die vorige hoofstuk gesê het  (14:10): "Die woorde wat Ek tot julle spreek, spreek Ek nie uit Myself nie; maar die Vader wat in My bly, Hy doen die werke".  Hierdie absolute afhanklikheid was gebaseer op die volkome vertroue dat Hy niks te vrese gehad het nie: die Vader sou Hom nooit teleurstel nie.  Met só ‘n landbouer soos Sy Vader, kon Hy die dood en die graf binnegaan. Hy kon op die Vader vertrou dat Hy Hom sou opwek. Alles wat Christus is en het, het Hy nie uit Homself nie, maar vanuit die Vader gehad.

Dit is net so ‘n geseënde waarheid vir ons. Christus het Sy dissipels geleer wat dit beteken om lote te wees. Maar vóór dit het Hy eers hulle oë hemelwaarts gerig na die Vader wat oor hulle wag hou en in hulle werk (Joh 14).

Aan die wortel van die Christelike lewe lê die wete dat God alles bestuur. Dit is ons plig (en vreugde) om ons in Sy hande oor te laat in volle erkenning van ons algehele hulpeloosheid en afhanklikheid, en ook in die opregte vertroue dat Hy alles sal gee wat ons nodig het. Christus het gekom om ons na die Vader te lei. Christus het gelewe soos ons moet lewe. Christus die Wingerdstok, wys na God die Landbouer. Soos Hy op die Vader vertrou het, so moet ons ook op God vertrou. Dan sal alles wat ons nodig het om vrugte te dra wat by die Wingerdstok pas, aan ons geskenk word.

Jesaja het gesê:  "Daardie dag moet julle sing van die goeie wingerd; Ek, die Here, sorg daarvoor: Ek lei dit gereeld nat, dag en nag staan Ek wag daarby sodat niemand dit kan beskadig nie" (Jes 27:2-3 NAV). So hoog en heilig as wat ons roeping is om vrugte tot die eer van God te dra, so magtig en liefdevol is die God wat dit sal bewerk. Ons Vader is ons Landbouer, die Sekerheid van ons groei en ons vrugte.

(Uit: The True Vine – Andrew Murray)

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css