Die Weg

 

Rus vir die siel

"Kom na My toe, almal wat vermoeid en belas is, en Ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van My, want Ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele; want my juk is sag en my las is lig" -
Matteus 11:28-30 OAV.

Jesus praat hier van rus wat Hy aan dié gee wat na Hom toe kom. Hy het dit veral oor die rusteloosheid wat deur ons sonde veroorsaak word. Die teks praat twee keer van rus: “Ek sal julle rus gee” (v 28) en “julle sal rus vind vir julle siele” (v 29).

Wanneer Jesus sê: “Ek sal julle rus gee”, is dit nie die liggaamlike rus wat bedoel word nie, maar sielerus. Hy ken die rusteloosheid van ons harte en die probleme waarmee ons worstel. Daarom nooi Hy ons uit: “Kom na My toe. Ek gee rus. Dit is Ek wat julle jul sondelas kan wegneem”.

Die rus wat Jesus vir ons gee, is ‘n geskenk. As jy rus wil hê, weet dan, dat dit ‘n gawe van God is. Jesus het gesê: “Ek sal julle rus gee”. Dit is geen beloning vir iets wat ons gedoen het nie. Die rus van God kan jy ook nie koop of verwerf nie. Dit is ‘n gawe, en dit is ook besonders wanneer ‘n mens op sy sterfbed rus in God kan hê en kan sê: “Alles is reg, my skuld is vergewe”.

Jesus het dit veral gehad teen die Fariseërs wat groot laste op die mense geplaas het met hulle mensgemaakte wette en verordeninge. Volgens hulle sou die mens se saligheid afhang van die nakoming van hierdie wette. Jesus kom hier met ‘n totaal ander boodskap. Hy sê: “Ek gee, ek skenk rus! Al wat julle moet doen, is om na My toe te kom en in My te glo”.

Nou is daar baie mense wat net lees tot by: “Ek sal julle rus gee”, en nie ook ag slaan wat Jesus verder sê nie. Jesus stel ook ‘n eis aan ons: ”Neem My juk op julle en leer van My”. Dit is nie moontlik om Jesus as Redder aan te neem en Hom as Here te verwerp nie.

Nou hoe is dit om onder die juk van Jesus te wees?  Die juk van die wet, die juk van menslike prestasie, die juk van die sonde is groot en swaar. Dit druk op ons skouers en veroorsaak wonde. Dit lei na angs, vertwyfeling en frustrasie. Anders as die Fariseërs en die skrifgeleerdes wat ander wou oorheers en onderdruk, laai Jesus geen laste op ons wat ons nie kan dra nie. Hy is sagmoedig en nederig van hart. Jesus bied ons ‘n juk wat lig en sag is, en Hy gee ons die krag om dit te dra.

Dit lei tot die tweede rus waarvan Jesus hier praat. Die eerste skenk Hy ons wanneer ons met ons sondelas na Hom toe kom en Hom om vergewing bid. Die tweede rus is die rus wat ons in ons lewens kry wanneer ons van Hom leer.

Wat kan ons van Hom leer? Deur Hom na te volg in die voorbeeld wat Hy vir ons gestel het.  Wanneer ek sagmoedig en nederig my dagtaak verrig onder die ligte juk van Jesus Christus, word ek nie trots nie, en hoef ek myself nie voortdurend te verdedig omdat my eie ego in my pad staan nie. Dan vind ek rus vir my gemoed.

Waar vind jy jou rus?

(Gebaseer op: "Ruhe für die Seele" van Christian Wegert)

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css