Die Weg

 

Jesus - Man van lyding - Die Christus

"Hy was verag en deur die mense verstoot, ’n man van lyding wat pyn geken het, iemand vir wie die mense die gesig wegdraai. Hy was verag, ons het Hom nie gereken nie.Tog het Hy óns lyding op Hom geneem, óns siektes het Hy gedra. Maar ons het Hom beskou as een wat gestraf word, wat deur God geslaan en gepynig word". Jesaja 53:3-4 NAV

Lyding – ken ons dit? Deur siekte wat uiteindelik doodmaak. Deur mishandeling, verkragting, misdaad. Vanweë hongersnood of burgeroorlog. In oorstromings, aardbewings en brande. Deur terrorisme.Ja, ons sien lyding, hoor daarvan, soms ervaar ons dit self. Dit kan op enige mens se pad kom.

Die Dienaar van die Here se lyding was egter anders. Nie lyding wat oor Hom GEKOM het nie. Nee, lyding wat Hy op Hom GENEEM het! Siektes wat Hy gedra het. Wie se lyding en siektes? Ons s’n! In ons plek. In Jesus van Nasaret word die profesie van die Lydende vervul. Hy het openlik daaroor begin praat (Mat 16:21). Hy moes na Jerusalem, onder Joodse leiers ly en doodgemaak word. Hy was die Christus, die Gesalfde om deur lyding God se wil op aarde te volbring.

Lyding was vir Jesus allesomvattend: verwerp deur sy eie mense. Verneder deur die voortdurende vrae oor sy gesag. Liggaamlik gepynig as gevangene van die Joodse Raad, oorgegee aan die marteling van die Romeinse soldate. Alles loop uit op die helse smarte en Godverlatenheid, toe sy stem weergalm het van die Kopbeenplek af: “Eli, Eli, lema sabagtani”. Hy was die een wat deur God gestraf, geslaan en gepynig is.

Jesus Christus het die lyding op Hom geneem! Selfs toe die naderende beker van lyding Hom bloed laat sweet het in Getsemane, was Hy bereid om sy Vader se wil te doen!

So alleen kon Hy Jesus wees, Verlosser van sondes. My en jou sondes.
So alleen was Hy en is Hy die enigste Christus – gesalf om Messias te wees.
Paasfees herinner ons elke jaar aan die lyding van ons Here Jesus Christus.

Deur sy lyding is ons bevry, losgekoop, begenadig om kinders van die Heilige God te word. Ons kan deel kry aan die vrug van sy lyding, wanneer ons bereid is om deur selfverloëning ons kruis op te neem – ons sondige ou mens te kruisig – en Jesus as enigste Christus te volg.

Dr Callie Opperman (Deo Gloria Kuberbrief)

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css