Die Weg

 

Bruilof (2) - Hulle het wel lampe ... Maar geen olie nie

"En vyf van hulle was verstandig en vyf dwaas. En toe die wat dwaas was, hul lampe neem, het hulle geen olie met hulle saamgeneem nie. Maar die verstandiges het olie in hulle kanne saam met hul lampe geneem". Matteus 25:2-4 OAV.

Dit is opvallend hoeveel goeds daar eintlik in die gedrag en houding van die dwase meisies te sien is. Hulle is volgens menslike maatstawe inderdaad nie ver van die koninkryk van God af nie. Hulle het hulle by die bruilofstoet gevoeg. Hulle neem hul lampe en gaan buitentoe, die bruidegom tegemoet.

Dit is die mense wat in die bruilofstoet van die sigbare Kerk saamloop. In hul hande dra hulle die lamp van hul Christelike opvoeding. Hulle swaai die ligte van uiterlike kerklidmaatskap rond. Hulle hou die fakkel van belydenis en tradisie en oortuiging en beginsel omhoog. Hulle hoort sekerlik by die stoet, hulle leef saam en loop saam. Hulle het alles - van die doop tot by die Nagmaal en die brandende lampe. Hul lampe brand, ja, 'n tyd lank brand hulle selfs helder. Tot om middernag gaan alles goed. Dit is eers as die bruidegom kom, dat hul lampe doodgaan.

Hoe indrukwekkend is die bruilofsgang van hierdie dwase maagde nie! By hulle ontbreek niks nie...behalwe olie!

Dit was hul ondergang. Toe dit middernag word en die bruidegom kom (d.w.s.  in die swaar tye voor Christus se koms – sien Matteus 24:29 - 44) blyk dit dat hul lampe nie voldoende was nie. Die lampe doof uit. En hulle skrik en kla: “0ns lampe gaan dood”.

Dit is die mense wat die ware olie (d.i.  die waaragtige geloof, die opregte bekering), die olie wat lig gee in die middernag van die koms van Christus, nie besit nie. Hulle lampe is wel goed, lampe wat in die uiterlike kerklike lewe goed werk, maar as hulle werklik moet brand, gaan hulle dood. En 'n lamp sonder olie om middernag beteken duisternis. Hulle het geen olie saamgeneem nie.

Christus sê uitdruklik dat elkeen verantwoordelik is vir sy eie dade. Die verstandiges het wel olie saamgeneem. Maar hierdie goeie voorbeeld laat die dwases nie van hul dwaasheid afsien nie. Hulle steur hulle nie daaraan nie. Hulle het geweet dat hulle die olie van die waaragtige geloof nog nie het nie. Hulle het goed geweet dat hul hart nog nie reg is met God nie. Hulle het geweet dat God nog altyd daar by hul laaste versperring sal staan, en dat hulle nog nie tot daardie beslissende, definitiewe  “ja" gekom het nie. Maar . . . hulle wil dit nie doen nie. Hulle stel dit uit - hulle maak 'n waagstuk daarvan. Hulle probeer om sonder die olie wat God gee, hul lampe te laat brand tot die onbekende uur van Sy koms. Hulle neem dus geen olie met hulle saam nie. Vir hulle sal die koms van Christus  duisternis beteken, vir die verstandiges: lig.

Verwerk uit: De Stem Achter U van ds Gabe van Duinen

Aantekeninge:
Bruidegom: Jesus Christus
Bruilof: sien ook Openbaring 19:7-9
Kerk: dit is die gemeenskap van alle gelowiges.  Die OAV praat van die gemeente, die NAV praat van die kerk, as liggaam van Christus (Kol 1:18).

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css