Die Weg

 

Bruilof(3) - Nog geen bruidegom nie!

En terwyl die bruidegom talm om te kom, het hulle almal vaak geword en aan die slaap geraak” - Matteus 25:5 OAV.

Die bruidegom talm om te kom. Die eerste ure kan dit nog gaan, maar as dit al hoe later en later word ... negeuur, tienuur, elfuur - en nog geen bruidegom nie. Nee, dan kan dit nie meer gaan nie, dan verloor die verwagting sy spanningselement. Dan verflou die verwagting.

Só het dit inderdaad gebeur. Die Kerk hét oor die wederkoms van Christus aan die slaap geraak. Reeds toe die Christelike Kerk nog jonk was, het die mense al moeg geword van die wag. “Waar is die belofte van sy wederkoms?" (2 Pet 3:4), het hulle gevra. En hoeveel eeue het nie sedertdien verbygegaan nie! En hoe ver en lank het die tog nie vir die Kerk geword nie - die tog deur die tyd - die bruidegom tegemoet! En as die bruilofsuur dan nog nie aanbreek nie, word die Kerkbruid lomerig, begin knik met die kop en raak dan aan die slaap. Dit is die treurige geskiedenis van die Maranata-verwagting van die Kerk. Na die eerste skerp waaksaamheid van die apostoliese tydperk (toe die mense die Heiland letterlik elke dag, elke uur, verwag het), het die uitsien na Christus se wederkoms verslap en weggesink.

Die Kerk raak aan die slaap. Hulle gaan al lankal nie meer uit om die bruidegom te ontmoet nie. Hulle sit. Naderhand word die gesit 'n gelê. Hulle lê hulle te ruste. Die een na die ander - die verstandiges sowel as die dwase - uiteindelik lê hulle almal. Hulle word lomerig. Hulle koppe begin knik. Hulle val aan die slaap. Slapende maagde! Dit reken Jesus hierdie maagde baie duidelik toe. As die wag ‘n gesluimer, ja, selfs slaap word - dan is daar van waak geen sprake meer nie. En dit is juis die opdrag : “Waak dan!” (Matt 25:13). Dit is 'n growwe belediging vir die Bruidegom en sy Bruilofsfees. Ja, wyses en dwase het saam ingedommel.

As die Kerk aan die slaap raak oor sy toekomsfees - as die Kerk deur allerlei redenasies en geharwar oor bysake nie meer dink aan die groot hoofsaak nie, nl. die olie van die waaragtige geestelike lewe, en die persoonlike deel hê aan Christus - dan verseker ek u, gaan die dwase maagde (en dit kan u eie kinders wees!) daarby onder. Hulle word dan nie ongerus oor die olie in hul lampe nie. Hulle dink dan dat, solank hulle maar saam twis en saam debatteer, alles in orde is. Want oor die hoofsaak hoor hulle niemand ooit praat nie. Daaroor word met groot eenstemmigheid geslaap. “Hulle (het) almal vaak geword en aan die slaap geraak.”

Bruidskerk, word wakker!

Nee, nie wakker oor allerhande bykomstige kwessies nie. (Ek sou verkies dat u daaroor maar liewer meer slaap). Word wakker oor die groot hoofsaak: die heil van u onsterflike siele.

Die bruidegom kom.

Verwerk uit: De Stem Achter U van ds Gabe van Duinen

Aantekeninge:
Bruidegom: Jesus Christus
Bruilof: sien ook Openbaring 19:7-9
Kerk: dit is die gemeenskap van alle gelowiges.  Die OAV praat van die gemeente, die NAV praat van die kerk, as liggaam van Christus (Kol 1:18).

 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css