Die Weg

 

Bruilof(4) - Geroep in die nag

En middernag was daar ‘n geroep: Daar kom die bruidegom; gaan uit hom tegemoet!”-  Matteus 25:6 OAV

Jesus kom!

Laat dit goed tot ons deurdring: Jesus kom! Hy het dit telkemale baie nadruklik gesê en sy hele persoon en sy werk is daarop gegrond.

Maar deur die slaap van die maagde word sy koms 'n gebeurtenis wat ons skielik oorval. Hy kom soos 'n dief in die nag (Matt 24:43, 1 Tes 5:2). Hy kom om middernag as almal diep slaap, wanneer niemand Hom meer verwag nie. Dan weergalm die geroep plotseling deur die strate: “Die bruidegom kom - gaan uit, gaan Hom tegemoet!”.

Sy koms word dus deur die geroep voorafgegaan. Die geroep is die laaste waarskuwing (sien ook Matt 24:31): Hy is reeds in die straat, Hy is as't ware vlak voor die deur. Alles gebeur nou baie vinnig. Hy volg kort op sy boodskappers se hakke. Ons sien Hom al in die verte. Kyk, die Bruidegom kom!

Daardie geroep in die nag sal eenmaal oor die hele wêreld weerklink op die Groot Dag van die Here se wederkoms. Dit sal 'n gewone dag wees. Die mense sal koop en verkoop; hulle sal trou en planne maak om te trou (Matt 24:38). Die lewe van eet en drink, van arbeid en rus, van geboorte skenk en begrafnis hou, sal sy gewone beloop hê. Vir baie sal daardie dag ook  “nag” wees, want, “as die Seun van die mens kom, sal Hy wel die geloof op die aarde vind?”(Luk 18:8). En dan plotseling, volkome onverwags, om (die spreekwoordelike) middernag, sal die basuine skal. Die geroep in die nag.

Maar dit is nie net op die dag van Christus se wederkoms nie.

Die geroep in die nag kan ook vir jou persoonlik opklink wanneer die dood na jou toe kom. En dit kan ons sommer oorval - in die “slaap” van 'n besonder druk lewe, waarin ons God vergeet het.

Die koms van die Bruidegom kan skrikwekkend vinnig gebeur. Jy kan more-oggend om agtuur in jou motor klim en om nege-uur voor jou Regter staan. Jy kan vanaand gesond bed toe gaan en môre-oggend in 'n bewustelose toestand gevind word waaruit jy nooit weer wakker word nie. In God se wonderlike genade kan daar soms ook ure, dae, selfs weke tussen die geroep en die koms wees. Die Bruidegom het die handvatsel van die deur reeds in sy hand, maar Hy kom nog nie in nie - nog breek die einde nie aan nie. Jy kry nog kans om jou lamp voor te berei.

Kyk, dit is die oomblik van beslissing. Soos die boom nou val, bly hy lê. Dit is die oomblik waarin beslis word of jou lamp gaan opvlam, hoog en helder die ewigheid in, en of dit sal uitdoof: “0ns lampe gaan uit...” Dan word die mens wakker, eindelik wakker uit sy wêreldse slaap. Dan kom die Bruidegom, lamp of geen lamp nie, olie of geen olie nie. “Maak jou klaar om jou God te ontmoet, o Israel!” (Amos 4:12).

 Die Bruidegom kom!!! Wees gereed.

Verwerk uit: De Stem Achter U van ds Gabe van Duinen

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css