Die Weg

 

Wees in alles dankbaar

Bid gedurig. Wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is wat God in Christus Jesus van julle verwag” - 1 Tessalonisense 5:17-18 NAV.

In sommige streke van die wêreld word daar elke jaar, net voor die begin van die winter wanneer die oes klaar ingesamel is, dankdae vir die oes gehou. In Amerika is “Thanksgiving day”  (4de Donderdag in November) 'n belangrike nasionale feesdag. Ongelukkig het dit reeds baie van sy oorspronklike godsdienstige karakter verloor.

Dit is ongetwyfeld 'n prysenswaardige gedagte om ‘n dankdag vir die oes te hou. Al is ons dan nie almal in die boerderybedryf nie, is ons almal ten nouste daarby betrokke. Ons moet ten slotte almal van die “oes” eet. “Die koning self word van die land bedien” (Pred 5:9 KJV en NS**).  Daarom kan ons dit nie net aan die boere oorlaat om vir die oes dankie te sê nie. Ons almal - die vrouens in ‘n salon, die mans in hul kantore, die arbeiders in die fabriek, die jong mense in hulle studie  - moet ook eerbiedig die knieë voor God die Vader en onse Here Jesus Christus buig en Hom ootmoedig dank vir die wonder waarmee Hy die arbeid van die boere geseën het. Dat Hy die saaier weer lewende saad in die hand gegee het, en dat Hy groei, bloei en vrugbaarheid voorsien het. Dat die opbrengs ruim en ryk genoeg was om mens en dier te kan voed. As ons maar vroom en beskeie genoeg was om God se gawes eerlik en volgens elkeen se behoefte aan alle mense beskikbaar te stel.

Daar is egter ook geen enkele grondige rede hoekom ons nie ook dankbaar moet wees vir die “oes” van die handel en die nywerheid, van beroepe en dienste, van watter soort hande- of verstandsarbeid op watter terrein van die lewe ook al nie. Is daar op hierdie terreine nie ook geploeg, gesaai en geswoeg nie? En... het ons nie ook daar van God se seën in Christus Jesus ontvang nie?

As ons dan die dank verontagsaam, nalaat of onnodig vind, druis dit uitdruklik teen God se wil in, want “dit is die wil van God”. Dit is die wil van God in Christus Jesus. Christus Jesus, om wie se bloed onthalwe al hierdie natuurlike gawes aan jou geskenk word, herinner jou daaraan dat jy dankie moet sê aan God. Hy fluister ook aan jou: “Wees in alles dankbaar.” So word ons dank 'n daad waarin ons Christus Jesus as ons Heiland bely.

Verwerk uit: De stem Achter U - ds Gabe van Duinen

** King James en Nederlandse Statevertaling

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css