Die Weg

 

Hoop, uitsig en visie

Die vier en twintig ouderlinge het toe gekniel met hulle gesig na die grond toe en het God aanbid en gesê: "Ons dank U, Here God, Almagtige, U wat is en wat was, dat U nou u groot mag gebruik en as koning heers" – Openbaring 11:16-17.

Daar is hoop vir die lewe! Mense sal verskillend op dié stelling reageer. Ons leef in 'n wêreld waar daar wanhoop heers. Dwarsoor die wêreld is onrus en ernstige politieke konflik aan die orde; terreur vier hoogty; werkloosheid en armoede neem dag vir dag toe... Op grond van hierdie lys ellendes sowel as die dinge wat dalk in jou eie lewe gebeur het, voel jy om versigtig te praat oor hoop.

Maar nou is jy 'n Christen wat glo dat die lewende God die wêreld in sy hande het. En juis vir jou wil ek dan die stelling met nadruk herhaal: daar is inderdaad hoop wanneer jy jou hoop op God gevestig het. Hy speel die ankerrol in jou lewe. Geanker in God se liefde en onder leiding van sy Gees durf 'n mens nie wanhoop nie. Hy heers as Koning!

In Openbaring 11 aanbid die ouderlinge voor die troon van God Hom vir wie Hy is: die almagtige God wat is en wat was en as Koning heers. En hulle dank Hom vir sy heerskappy.

Dank God dat Hy, die Almagtige, heers as Koning. Ek weet dat gelowiges dit moeilik vind om hierdie woorde onvoorwaardelik te aanvaar. Dit laat ons selfs ongemaklik voel. En ek glo dat dit presies die gevoel was by die eerste Christene wat hierdie brief van die apostel Johannes gelees het. Hoe kan 'n mens vir God as die almagtige Koning vereer as dit lyk of die wêreld onder Satan se heerskappy staan? Ons sien so baie van die verwoesting en geweld wat satansmagte in die wêreld aanrig. Baie erger nog: God se kinders ly swaar onder die aanslae van die Bose. Waarom bewys God dan nie sy almag en maak korte mette met die satansmagte nie?

Openbaring is geskryf as 'n troosboek vir gelowiges wat swaarkry. Hulle kry 'n flitsbeeld van die troonsaal en sien daar dat die ewige God wel as Koning heers. Dit gaan oor die verskil tussen korttermyn uitsig en toekomsvisie, wat jy nou sien en wat jy in die toekoms sien. Hoe sien jy?

]ou bril: Met watter "bril" kyk jy na die toekoms: die bril wat net vandag se pyn raaksien, of die bril wat met ‘n hemelse visie verder kyk as vandag?

Saamgestel uit Hoop vir die lewe: Johan Smit (Met vriendelike toestemming van die Christelike Uitgewersmaatskappy).

(Meer hieroor in die volgende boodskap) 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css