Die Weg

 

Hy troon bo die tye

Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid” – Hebreërs 13:8.

Hierdie woorde moet gelees word teen die agtergrond van die twee ander waarhede wat in dieselfde skrifgedeelte genoem word.

Hebreërs 13:7 moedig ons aan om ons geestelike voorgangers, hulle wat ons na die Christelike lewe gelei en geleer het, se goeie voorbeeld na te volg. In Hebreërs 13:9 word ons gewaarsku teen vreemde leringe waardeur 'n mens verlei en rondgeslinger mag word. Dit sê dat ons versigtig moet loop vir vreemde leiers en vreemde leringe.  Hier tussenin, in Hebreërs 13:8, hoor ons die waarheid, want: “Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid."

Hierdie is 'n vasstaande feit wat vir ons die diepe betekenis van ons geestelike lewe uitspel. Die Here is vorstelik verhewe bo die tye, want Hy is die Ewige wat aan geen tyd of tydsduur gebonde is nie. Omdat daar by Hom geen begin was nie en geen einde sal wees nie, is Hy vir ons beide die Ewige en Onveranderlike. Gister, vandag en môre is maar menslike begrippe en uitdrukkingsvorme wat eie is aan ons aardse bestaan. Dit word in die heilige Skrif dikwels gebruik om ons wisselende en kortstondige lewensduur teenoor die onveranderlike majesteit van God aan te toon. En saam met gister, vandag en môre kom daar telkens nuwe leerstellings na vore waarin die mens die sentrale plek in die lewe inneem.  Die mens word dan rondgeslinger tussen die verskillende “nuwe waarhede” van vandag, wat môre net weer  gister se “ou onwaarhede” sal wees. Daarteenoor staan die ewige waarheid:  “Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid."

Die tekens van ons toenemende jare tree by elkeen van ons langsamerhand in. Die tyd laat sy spore, en ons kan dit nie verberg nie, al is dit ook waar dat ons, wat gedurig met mekaar in aanraking is, dit nie dadelik opmerk nie. In ons familie- en vriendekringe laat die voortsnellende tyd tekens van verandering. Met die jare raak daar plekke leeg wat nie weer gevul kan word nie. Die samestelling van ons gesinne wissel met die tyd. By die besef van hierdie dinge is dit goed om te weet: My tye is in Sy hand (Ps. 31:16). Waar ek met my dagtaak besig is, weet ek dat hierdie taak maar tydelik duur solank die geleentheid en die kragte daar is. Maar dit ontstel my nie, omdat ek weet dat Hy my tye reël. En in my sterfuur staan dit vas: Die dood sal nie die laaste woord spreek nie, want my Verlosser, Jesus Christus, is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid.

Want niemand van ons leef vir homself nie en niemand sterf vir homself nie. Want as ons lewe, leef ons tot eer van die Here; en as ons sterwe, sterf ons tot eer van die Here; of ons dan lewe en of ons sterwe, ons behoort aan die Here” – Romeine 14:7-8.

-dw-  (Met aanhalings uit “Laat ons Boekevat” van ds  HC de Wet).

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css