Die Weg

 

En die duisternis het dit nie begryp nie (2)

In die begin was die Woord, en die Woord was by God, en die Woord was God. Hy was in die begin by God. Alle dinge het deur Hom ontstaan, en sonder Hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. In Hom was lewe, en die lewe was die lig van die mense. En die lig skyn in die duisternis, en die duisternis het dit nie oorweldig nie. .. Die waaragtige lig wat elke mens verlig, was aan kom in die wêreld. Hy was in die wêreld, en die wêreld het deur Hom ontstaan, en die wêreld het Hom nie geken nie. Hy het na sy eiendom gekom, en sy eie mense het Hom nie aangeneem nie.” – Johannes 1:1-11 OAV.

Ons het gister se boodskap afgesluit met die woorde: “Verstaan ons wat Johannes vir ons wil sê? Hy wil sê dat daar geen mens op aarde is, wat nie deur Christus leef nie. Ons almal, goeies en slegtes, leef deur Sy hand”.

Johannes word egter meer spesifiek as hy in vers 9 (OAV) skryf, dat Jesus die “waaragtige lig is wat elke mens verlig”. Natuurlik weet ons dat dit hier nie net gaan om die verlossing nie, want nie almal word gered nie. Maar tog kom daar ‘n algemene openbaring van God aan alle mense, deur Jesus Christus, sodat niemand homself kan verontskuldig nie.

Watter algemene openbaring is dit, waarmee Christus elke mens verlig? Dit is die wet van God, wat tegelykertyd ook die wet van Christus is. “Want wanneer die heidene, wat geen wet het nie, van nature die dinge van die wet doen..... toon [hulle] dat die werk van die wet in hulle harte geskrywe staan, terwyl hulle gewete saam getuienis gee” (Rom 2:14-15 OAV).

God het deur die gewete Sy wet ook in die harte van elke ongelowige geskryf en hom só wonderbaar verlig. Waar kom dit vandaan dat selfs ongelowige mense die Bose veroordeel? Dit is die lig wat alle mense verlig, dit is die lig wat deur Christus in die wêreld gekom het.

Jesus Christus is reinheid, waarheid en geregtigheid. Hy is die vervulling van die wet. Hy is die standaard, die maatstaf. Hy is die lig van die wêreld, die son van geregtigheid. En die gewetes van alle mense is deur hierdie lig verlig, ook hulle wat die evangelie nie ken nie. Niemand het enige verontskuldiging nie. Niemand kan sê: “Ek het nie gehoor, ek het nie gesien, en ek is nie verlig nie”. Nee, jy is verlig. Jy sien aan die werking van die skepping, dat die skepping bestaan, en jy het die lig in jou gewete, dat jy weet wat sonde is. Maar nogtans sondig jy terwyl jy verlig is.

Vandag het Johannes vir jou gesê Wie die lig is wat jou en alle mense verlig. Dit is die vleesgeworde Woord van God, dit is Jesus Christus, die Seun van die lewende God waardeur alles bestaan en wat alles in stand hou (Kol 1:17), en in wie “die volle wese van God beliggaam” is (Kol 2:9). Ja, “in wie al die skatte van wysheid en kennis verborge is” (Kol 2:3).  Hy is "die Koning van die konings en die Here van die heersers " (Open 19:16 NAV), “die helder Môrester”  (Open 22:16), ja Hy is die lig wat alle mense verlig.

(word vervolg .... maar die duisternis het dit nie begryp nie)

 “Und die Finsternis hat’s nicht begriffen” – ds Wolfgang Wegert

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css