Die Weg

 

Hy is altyd voor ons

Hoe wonderlik is u gedagtes vir my, o God, hoe magtig hulle almal! As ek hulle sou wou opnoem—hulle is meer as wat daar sand is, en as ek daarmee klaar is, sou ek nog steeds met U te doen hê” – Psalm 139:17-18.

As ons kyk na “die tekens van die tye en die wêreldtoerstande” is die  vernaamste vraag in almal se harte sekerlik:  “Hoe moet die kinders van God die probleme tegemoet gaan waarvoor hulle bepaald in die jare wat voorlê, te staan sal kom?" Gelowiges kan nie soos ‘n volstruis die kop in die sand wegsteek en weier om dinge te sien soos dit werklik is nie. Hulle moet voorbereid wees om die gevolge van die veranderende omstandighede die hoof te bied! Maar hoe moet dit gedoen word?

God berei Sy kinders voor vir die moeilike tye en maak van hulle oorwinnaars!

Hy het nie gesê:
“jy sal nie geteister word nie;
jy sal nie verdruk word nie;
jy sal nie beproef word nie
.”
Maar Hy het gesê:
“jy sal nie oorwin word nie!"

Wanneer 'n Christen moed verloor, verloor hy alles. Om te midde van die lewenstroom moed te hou en om ondanks alle moeilikhede vas te bly staan, is nie 'n prestasie wat met suiwer logika omvat kan word nie. Jy gaan voort in die geloof - dit is 'n geloofsprestasie. As jy jou geloofhorison verloor, gee die aarde onder jou pad.

Maar die Here Jesus tref voorsorg vir jou, sodat jy kan oorwin. Hy het altyd verder vooruit gedink as Sy dissipels. Toe Hy hulle gestuur het om die Pasga voor te berei, het hulle 'n bo-kamer aangetref wat in gereedheid gebring was. Sy planne was nie slegs vir daardie dag nie. Hy was altyd die tyd vooruit. Toe die dissipels van die visvangs terugkeer, was Jesus op die strand met vuur, vis en brood (Joh 21:9). Hy beplan jou dag vir jou voordat jy opstaan. Lank voordat jy wakker is, wag Hy al. Sy voorsorg is langs die hele lewensweg voor jou.

Na die opstanding was die dissipels verward en het die weg vorentoe vir hulle donker gelyk,  maar die engel het gesê:  “Kyk, Hy gaan voor julle uit na Galilea” - Hy is altyd voor ons op ons weg.

"Vrede laat Ek vir julle na; my vrede gee Ek vir julle. Die vrede wat Ek vir julle gee, is nie die soort wat die wêreld gee nie. Julle moet nie ontsteld wees nie, en julle moet nie bang wees nie” (Joh 14:27) “Ek gaan om vir julle plek te berei” (Joh 14:2).

As jy Christus navolg, sal jy Sy insig, Sy toesig en Sy voorsorg ontdek. Hy verskaf vir jou die lig op jou pad deur hierdie donker wêreld en in die ewigheid het Hy reeds vir jou plek berei.

 Uit: "Streams in the desert" deur Chas E Cowman.
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css