Die Weg

 

God se toets: Is jy as mens meer werd as `n dier?

Ek het by myself gedink: dit is ter wille van die mense self dat God hulle toets; hulle moet insien dat hulle niks anders as diere is nie” - Prediker 3:18.

Dit klink vreeslik wanneer die Prediker met sy wysheidshamer die spyker diep inslaan (vgl. Pred 12:11) en sê: Mense is niks anders as diere nie! (lees Prediker 3:18-22). Waarom sê hy so? Een lot (voorspoed of teëspoed) tref mens en dier. Mens en dier sterf en albei se liggame word stof. Jy weet nie of die mens se asem boontoe opstyg en die dier s’n ondertoe afgaan nie.

Hy noem dit God se toets aan die mens – die feit dat mens en dier op die oog af nie eintlik verskil wanneer hulle leef of doodgaan nie. Is die lewe dan sinvol as daar geen onderskeid tussen mens en dier se lewenseinde is nie? Dit lyk selfs of die mens niks meer op aarde gedoen kry as ‘n dier nie – hulle lot is maar dieselfde!

Daar is sekerlik vandag ook mense wat met sulke vrae worstel. ‘n Huis brand af en mens en dier sterf saam. ‘n Tsoenami spoel oor ‘n landstreek, vernietig mense- en dierelewens. Sulke gebeure dryf mense soms tot moedeloosheid. Waarom nog hard werk, waarom beplan vir môre en vir my aftrede? Waarom skool klaar maak en daarna nog verdere opleiding kry?

Is mense beter daaraan toe as diere? Prediker antwoord so: “Ek het gesien dat daar niks beter is nie as dat die mens vreugde vind in sy werk; dit is wat hom toekom” (Pred 3:22). Daarmee sluit hy aan by sy stelling vroeër: “Dat die mens kan eet en drink en onder al sy arbeid nog die goeie kan geniet, ook dit is ’n gawe van God” (Pred 3:13).

Dit lyk net so negatief wanneer jy uit een hoek na die lewe kyk. Daar is ook ‘n ander hoek. Mense wat besef dat die lewe ‘n gawe van God is, weet dat ‘n mens se sterfdag anders is. Prediker skryf later: “die tyd wanneer die stof na die aarde toe terugkeer soos dit was, en die gees na God terugkeer wat dit gegee het” ( Pred 12:7).

Ja, daar is ‘n groot verskil. Ons sien dit deur oë wat deur die Gees van God oopgemaak is. Die mens is kroon van God se skepping (Ps 8). Totaal anders as diere. Hy gee lewe aan alles, maar Hy gee nog meer aan die mens. Daar is ‘n verhouding met die mens, omdat hy na God se beeld gemaak is. Daarom kan die mens met vreugde leef en werk, God se seën ervaar in voorspoed, maar ook sy krag beleef in swaar tye.

Beslis, die mens se lot is anders. Die mens se sterfdag is anders. Maar wie sonder God leef, kyk met oë wat blind is vir Sy gawes van lewe op aarde en vir ‘n heerlikheid na die dood.

Dr Callie Opperman (Deo Gloria Kuberbrief)

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css